Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Darba piedāvājumi
·  Izsoles
·  Sludinājumi
·  Pašvaldības autoceļu saraksts


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3081827

JAUNATNES POLITIKAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
21.10.2017


Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros vasaras nogalē uzsākta izvērtēšanas anketas par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā  izstrāde, turpmāk nododot to jauniešu mērķauditorijai, veicot pilotanketēšanu, lai pārbaudītu anketas atbilstību jauniešu mērķauditorijas izpratnei, interesēm un vajadzībām.

Oktobrī  notiks pilotanketēšanas rezultātā apkopoto datu analīze un izvērtēšanas anketas par darbu ar jaunatni pašvaldībā uzlabošana pēc iegūtajiem rādītājiem par jautājumu izpratni jauniešu mērķauditorijā un iespējamiem atbilžu sniegšanas veidiem. Pēc tam tiks organizēta  darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās visos astoņos sadarbības novados - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā, lai iezīmētu turpmāko projekta norises gaitu.

Novembrī plānota izvērtēšanas anketas publiskošana elektroniskajā vidē novadu mājas lapās un uzaicinājumu nosūtīšana uz izglītības iestādēm un pagastu pārvaldēm iesaistīties un sniegt atbalstu veiksmīgā anketēšanas norisē, maksimāli iesaistot atbilstīgās mērķauditorijas piesaisti.

Anketēšanu plānots pabeigt gada nogalē. Tās mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati kalpos par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas tiešām būtu jēgpilns un maksimāli objektīvā pētījumā balstīts.

 Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.  Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar 

*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,

projekta vadītāja
      Atpakaļ