Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

 * * *

 

Vecpiebalgas novada domes sēde

2018.gada 26.aprīlī  plkst.15.00

Alauksta ielā 4,Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā

 

DARBA KĀRTĪBA

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 22.03.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par valsts dotācijas mācību līdzekļiem sadalījumu. (G. Janševica)
 3. Saistošo noteikumu Nr.3/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” apstiprināšana. (G. Janševica)
 4. Par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrādī. (G. Janševica)
 5. Par valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojumu. (G. Janševica)
 6. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu. (M. Siliņa)
 7. Par dalību atklātā projektu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros. (D. Šatrovska)
 8. Par dalību „ERASMUS+” projektu konkursā. (L. Burdaja)
 9. Par Vecpiebalgas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” precizēšanu. (G. Zernis)
 10. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu. (G. Zernis)
 11. Par sadarbības līgumu projekta „Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” atbalstāmo darbību īstenošanu ietvaros. (G. Upena)
 12. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (G. Upena)
 13. Par konkursa “Dažādojam ikdienu” nolikumu. (G. Upena)
 14. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2018 „Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” apstiprināšanu. (A. Caunīte – Bērziņa)
 15. Par pabalsta piešķiršanu J.V. (G. Zernis)
 16. Par pašvaldības kustamās mantas –  traktora MTZ 82 pārdošanas izsolē un izsoles noteikumu atcelšanu. (G. Zernis)
 17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar I.K. (G. Zernis)
 18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar U.T. (G. Zernis)
 19. Par sadarbības līgumu ar SIA “Araisis”. (G. Zernis)2
 20. Par  automašīnas Peugeot 307 XS pārdošanu par brīvu cenu. (G. Zernis)
 21. Par pašvaldību nekustamā īpašuma “Veļķi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanu. (D. Slaidiņa)
 22. Par telpu nedzīvojamā ēkā „Kultūras nams”, kadastra apz. 4292 007 0312 001, īpašumā „Gaismas iela 1” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D. Slaidiņa)
 23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Angāri” Taurenē ,Taurenes pagastā. (D. Slaidiņa)
 24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunvepri” Dzērbenes pagastā (D. Slaidiņa)
 25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
 26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
 27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
 28. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
 29. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
 30. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa) 

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

* * *

Sēdes ir atklātas!

Laipni lūdzam!