Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Februāris 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
 

* * *

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks

2018.gada 22.februārī plkst.15.00 

"Pilī" Inešu pagastā

DARBA KĀRTĪBA

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.01.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu. (L.Burdaja)
 3. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības darba kārtības noteikumiem. (L.Burdaja)
 4. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam. (G.Janševica)
 5. Par atbalstu projekta – Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā” īstenošanai. (G.Janševica)
 6. Par pabalsta piešķiršanu. (G.Janševica)
 7. Par finansiālu atbalstu. (G.Janševica)
 8. Par finansiālu atbalstu. (G.Janševica)
 9. Par finansiālu atbalstu. (G.Janševica)
 10. Par finansiālu atbalstu. (G.Janševica)
 11. Par finansiālu atbalstu. (G.Janševica)
 12. Par grozījumiem maksas pakalpojumu sarakstā. (G.Janševica)
 13. Par projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” īstenošanu. (D.Šatrovska)
 14. Par projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā” īstenošanu. (D.Šatrovska)
 15. Par projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera un Taurenes ezeros” īstenošanu. (D.Šatrovska)
 16. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot 307 pārdošanu. (G.Zernis)
 17. Par apakšnomas līguma slēgšanu uz nomātajām telpām nedzīvojamā ēkā “Katlumāja” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. (G.Zernis)
 18. Par telpu nomas līgumu noslēgšanu. (G.Zernis)
 19. Par civilās aizsardzības komisiju. (G.Zernis)
 20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. (V.Melbārdis)
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pļavas” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rubeņi”, Kaives pagastā .(D.Slaidiņa)
 23. Par nekustamā īpašuma “Veļķi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 24. Par nekustamā īpašuma “Saulītes”-14 Inešos, Inešu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 26. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Internāts” Gaismas ielā 6, īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 27. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pils”, nekustamajā īpašumā “Pils Parks”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 28. Par nedzīvojamo telpu īpašumā “Līdumi” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 29. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Pagasta Dārziņi”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 30. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Skola”, īpašumā “Gaismas iela 2”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)  

 

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

* * *

Sēdes ir atklātas!

Laipni lūdzam!