Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30Vecpiebalgas novada domes sēde 23.03.2017.
03.04.2017


 Sēdes  audio ieraksts lejuplādējams šeit...

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

tālr.641 07279, fakss 64161969,  vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā

 

2017.gada 23.martā   Nr.5                                                                                                    

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

Darba kārtībā:

1. Par aizdevuma pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

2. Par līdzfinansējumu biedrības „Castrum Prebalge” projektam.

3. Par  nolikuma „Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem 2014.-2018.gadā” precizēšanu.

4. Par finansiālu atbalstu I.Paškovskai.

5. Par finansiālu atbalstu K.Razgalei.

6. Par finansiālu atbalstu H.Babrim.

7. Par dalību „ERASMUS+” projektu konkursā.

8. Par atļauju alkoholisko dzērienu ražošanai SIA „Vecpiebalgas alus darbnīca”.

9. Par SIA „Saltus” atteikšanos slēgt nomas līgumu.

10. Par dzīvokļa īpašuma „Auļi”-1 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

11. Par dzīvokļa īpašuma „Auļi”-2 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viduscepļi”, Vecpiebalgas pagastā.

13. Par nekustamā īpašuma „Jaungreiveri” zemes ierīcības projekta īstenošanu.

14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

20. Par aizdevuma pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

21. Par 2017.gada 1.marta rīkojuma Nr.3-2.1/55 „Par pabalsta izmaksāšanu” apstiprināšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE

Sēdē piedalās:

deputāti –  Edgars BĒRZKALNS                 

               Valdis CĪRULIS                 

               Līva GRUDULE                 

               Viesturs MELBĀRDIS                 

               Inese NAVRA    

               Daina SKRASTIŅA                 

               Ilona RADZIŅA                 

               Jānis VĪLIPS  

               Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE

Izpilddirektors Hugo DUKSIS

Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Daina SLAIDIŅA

Ekonomiste Gita JANŠEVICA

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.

 

Pieņemtie lēmumi lasīt... 
      Atpakaļ