Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Klientu apkalpošanas centrs


<< Novembris 2017 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

 

Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Reģ
. Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:
  A/S „SEB banka”
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:       UNLALV2X

Tālrunis:  64107279, 64125751
mob.tālr. 28381960

Fakss:     64161969 (vienots visām pašvaldības iestādēm)

E- pasts: vecpiebalgavecpiebalga.lv

  

DARBA LAIKS:

darba dienās   8.00 – 12.00; 13.00 - 17.00


Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore:
Lelde Burdaja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:

pirmdienās
9.00 – 12.00

Vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks:

  • P. 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.00
  • O. 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.00
  • T. 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.00
  • C. 8.00 - 12.30 un 13. 00 - 17.00
  • Pk. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 15.00 
Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

 Domes priekšsēdētājs   Indriķis Putniņš    29480148

 putnins.indrikis@gmail.com

 Izpilddirektore   Lelde Burdaja 64107279
  28349103
lelde.burdajavecpiebalga.lv
 Administratore  Iveta Ģērmane 64107279
28381960  
vecpiebalgavecpiebalga.lv
 Arhīva pārzine  Velga Buraka 64125767
26197591
velga.burakavecpiebalga.lv
 Datortīklu administrators  Valdis Zahars  64172017
22033401
 valdis.zaharsvecpiebalga.lv
 Projektu vadītāja  Daiga Šatrovska

64107267 26585532

projekti vecpiebalga.lv

 Jurists
piektdienas 9.00-16.00 

 Guntars Zernis 64172019
  20231157
guntars.zernisvecpiebalga.lv

Iepirkumu speciāliste

Lauma Bogdanova
29451641
lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Vienotais klientu apkalpošanas centrs 

 64107279 28381960
Pagastu pārvaldes
 Dzērbenes pagasta pārvaldes  vadītāja  Dace Caune  64107280

dzerbenevecpiebalga.lv
 Inešu pagasta pārvaldes  vadītāja  Inese Ģērmane  64129328
 22008446
inesivecpiebalga.lv
 Kaives pagasta pārvaldes  vadītāja  Rita Čičkanova  64125766
 22042033
kaivevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta pārvaldes vadītāja  Inese Saliņa  64170228
 22007612
taurenevecpiebalga.lv
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa
 Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs  Daina Slaidiņa  64170464
26115317
daina.slaidinavecpiebalga.lv
 Nekustamā īpašuma speciāliste  Benita Zvejniece  64107268 22031720 benita.zvejniecevecpiebalga.lv
Bāriņtiesa
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja
"Pils", Dzērbene,
pirmdienās 13.00 - 18.00
,
piektdienās 9.00 -17.00 
 Irita Sirmā
  26122563
 barintiesavecpiebalga.lv
 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
"Nēķins", Taurene,
otrdienās 13.00-18.00,  

piektdienās 8.00-12.00

 Inese Saliņa
 64170228
22007612

taurenevecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
"Dārziņi", Kaive,
 otrdienās 14.00 -18.00

 
 Elita Doniņa
26534209 elita.doninavecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
 
"Norkalni", Vecpiebalga,
pirmdienās 13.00-18.00,
piektdienās 8.00-12.00 
 Biruta Grunska 26670550  biruta.grunskavecpiebalga.lv

 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
"Pils", Ineši,

piektdienās 9.00 -17.00 

 Elita Doniņa  26534209
 
elita.doninavecpiebalga.lv 
Bibliotēkas
 Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienās 10.00-13.00; 14.00-19.00 
 Inese Gusmane 64170405 inese.gusmanevcpiebalga.lv
 Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienās 10.00-13.00; 14.00-19.00 
 Inta Pētersone  64119916
28334288
inta.petersonevecpiebalga.lv
 Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienās 10.00-13.00; 14.00-19.00 
 Maija Burjote  64125769 maija.burjotevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
darbdienās 10.00-13.00; 14.00-19.00 
 Ineta Rūnika  64170261 ineta.runikavecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja,
 „Vecpiebalgas Novada Ziņu” veidotāja
pirmdienās 8.00-13.00; 14.00-19.00,
otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien
8.30-13.00; 14.00-19.00
 Dzidra Ješkina  64161335
20232850
dzidra.jeskinavecpiebalga.lv
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                      pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),            otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā), ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā - iepriekš sazinoties pa tālruni: 26341408 (Vecpiebalgā), 22007612 (Taurenē)

 Sandra Lazdiņa  64172021
22030747
dzimtsarakstunodalavecpiebalga.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede  Marina Siliņa 64161398
20231050
marina.silinavecpiebalga.lv
 Galvenās grāmatvedes vietniece  Ilze Kaula  64161968
22027414
ilze.kaulavecpiebalga.lv
 Ekonomiste
trešdiena 14.00 - 16.00
 Gita Janševica   64161334
29333810
gita.jansevicavecpiebalga.lv
 Algu grāmatvede  Ilze Pogule   64107267
26112088
ilze.pogule@vecpiebalga.lv
 Grāmatvede  Inese Berļakova 64161970 inese.berlakovavecpiebalga.lv
 Grāmatvede   Maija Bērziņa 64161970 maija.berzinavecpiebalga.lv
 Kasiere  Irēna Kuzmane 64172020 irena.kuzmanevecpiebalga.lv
Izglītības iestādes
 Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktore    Ērika Arāja 64170479
 26336356
erika.arajavecpiebalga.lv dzerbenesvskvecpiebalga.lv
 Inešu pamatskolas direktore  Gunta Dadeika 64129326
22026815
gunta.dadeikavecpiebalga.lv
inesi.skola
vecpiebalga.lv
 Taurenes pamatskolas direktore  Lilita Ozoliņa 4170249
22013985
lilita.ozolinavecpiebalga.lv
taurene.skola
vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas vidusskolas direktore  Lolita Žagare
29124746
lolita.zagarevecpiebalga.lv vecpiebalga.vskvecpiebalga.lv
Kultūras nodaļa
 Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja  Zigrīda Ruicēna  26493591 zigrida.ruicenavecpiebalga.lv
 Dzērbenes tautas nama vadītāja  Daina Šmite  29408315 daina.smitevecpiebalga.lv
 Inešu tautas nama vadītāja   Sarmīte Beķere  22022895
sarmite.bekerevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja  Ginta Babre    22032942 ginta.babrevecpiebalga.lv
 Kaives pagasta tautas nama vadītāja  Agnese Caunīte- Bērziņa    26309040   agnese.caunitevecpiebalga.lv
 Sporta organizators  Andris Praulītis  26633643
Jaunatnes lietu nodaļa
 Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

 Linda Ķaukule

 20058503 linda.kaukulevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta jaunatnes lietu koordinatore  Ginta Babre  22032942 ginta.babrevecpiebalga.lv
 Dzērbenes pagasta jaunatnes lietu koordinatore  Daina Šmite  29408315 daina.smitevecpiebalga.lv
 Dzērbenes jauniešu centra vadītājs  Igors Zvaigzne  26576313 dzerbenesjcgmail.com
 Kaives pagasta jaunatnes lietu koordinatore  Agnese Caunīte- Bērziņa  26309040 agnese.caunitevecpiebalga.lv
 Inešu pagasta jaunatnes lietu koordinatore  Sarmīte Beķere  22022895 sarmite.bekerevecpiebalga.lv
Muzeju apvienība „Orisāre”
 Muzeju apvienības vadītāja
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
pirmdiena 9.00 - 17.00
 
 Līva Grudule  26573868 liva.grudulevecpiebalga.lv
 Tūrisma informācijas konsultants šeit ...    26110724 info.vecpiebalgainbox.lv
 Komunikāciju daļa
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
16.oktobris - 14.maijs
trešdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 
 Ilona Muižniece

26494406

avilonainbox.lv

 Krājuma daļa
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,

piektdiena 10.00 - 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 - 22
.00 .                                      Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!

 Maruta Cīrule
  29498790
marutaciruleinbox.lv
Saimnieciskais dienests
 Saimnieciskā dienesta vadītājs  Jānis Vīlips 29453840
25634605
saimnieksvecpiebalga.lv 
 janis.vilipsvecpiebalga.lv
 Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs  Viesturs Melbārdis 20242023 viesturs.melbardisvecpiebalga.lv
 Inešu pagasta komunālās saimniecības vadītājs  Viesturis Burjots 64119917
20238995
viesturis.burjotsvecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta komunālās saimniecības vadītājs   Guntis Eglītis
 20232963
guntis.eglitis vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta komunālās saimniecības vadītājs  Andris Lapiņš
29153574
andris.lapinsvecpiebalga.lv
 Kaives pagasta komunālās
saimniecības vadītājs
 Māris Bērziņš 26591112
maris.berzinsvecpiebalga.lv
 Elektriķis  Ivars Dambītis 29152954
Sociālais dienests
 Sociālā dienesta vadītāja
"Rudiņos", Taurenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdiena 8.00-12.00,
piektdiena 8.00-12.00
 
 Velga Berķe 20234365 velga.berkevecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
"Rudiņos", Taurenē,
trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00 
 Sintija Dubova  22003709
sintija.dubovavecpiebalga.lv
 Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks
"Pilī", Dzērbenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
 Ivars Sakss 64170421
20244231
ivars.sakssvecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece
"Pilī", Inešos,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00
 
 Biruta Engere 64129333
20241435
biruta.engerevecpiebalga.lv
 Sociālās palīdzības organizatore
"Dārziņos", Kaivē,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17
.00 
 Velga Buraka 64125767
  26197591

velga.burakavecpiebalga.lv
 Sociālais darbinieks
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
 piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
  Ivars Sakss 20244231
ivars.sakssvecpiebalga.lv
 Psiholoģe
"Rudiņos", Taurenē,
otrdienās 10.00-15.00
 Anita Prodniece 25602769 anita.prodniecevecpiebalga.lv
Lauku attīstības konsultanti
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
otrdiena 13.00 – 17.00,
piektdiena 8.00-13.00
 Benita Zvejniece
64107268
22031720

benita.zvejniecevecpiebalga.lv
Kaives pagasta lauku attīstības konsultante
otrdiena 9.00-16.00,
trešdiena 9.00-12.00
 Rita Čičkanova 64125766
26111338
kaivevecpiebalga.lv
Inešu pagasta lauku attīstības konsultants
trešdiena 10.00-14.00
 Indulis Prūsis 26438303 indulis_prusisinbox.lv
Taurenes pagasta lauku attīstības konsultante
pirmdiena 10.00-14.00,
piektdiena 14.00-17.00
 Anda Liepiņa 29353556 liepa_minbox.lv
Dzērbenes pagasta lauku attīstības konsultante
pirmdiena 10.00-14.00,
piektdiena 14.00-17.00
 Daina Slaidiņa 26420236 daina.slaidinavecpiebalga.lv
Kapsētu pārziņi
Vecpiebalgas pagasta kapi  Janīna Cīrule 26146197
Dzērbenes pagasta kapi  Maija Baltvilka 29906091
Taurenes pagasta kapi  Genoveva Eglīte 26394177
Inešu pagasta kapi   20238995
Kaives pagasta kapi  Dzidra Olte 26341168

* 641XXXXX - telefona Nr. kas ierīkoti no jauna