Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Klientu apkalpošanas centrs


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Reģ
. Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:
  A/S „SEB banka”
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:       UNLALV2X

Tālrunis:  64107279, 64125751
mob.tālr. 28381960

Fakss:     64161969 (vienots visām pašvaldības iestādēm)

E- pasts: vecpiebalgavecpiebalga.lv

  

DARBA LAIKS:

darba dienās   8.00 – 12.00; 13.00 - 17.00


Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore:
Lelde Burdaja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:

pirmdienās
13.00 – 17.00

Vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks:

  • P. 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.00
  • O. 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.00
  • T. 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.00
  • C. 8.00 - 12.30 un 13. 00 - 17.00
  • Pk. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 15.00 
Kontakti un iedzīvotāju pieņemšanas laiki *

 Domes priekšsēdētājs   Indriķis Putniņš    29480148

 indrikis.putninsvecpiebalga.lv

 Izpilddirektore   Lelde Burdaja 66954877
  28349103
lelde.burdajavecpiebalga.lv
 Administratore  Iveta Ģērmane 66954877
28381960  
vecpiebalgavecpiebalga.lv
 Arhīva pārzine  Velga Buraka
26197591
velga.burakavecpiebalga.lv
 Datortīklu administrators  Valdis Zahars  
22033401
 valdis.zaharsvecpiebalga.lv

 Jurists
piektdienas 9.00-16.00 

 Guntars Zernis
  29411746
guntars.zernisvecpiebalga.lv

Iepirkumu sekretāre

Lauma Bogdanova
29451641
lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv
Vienotais klientu apkalpošanas centrs 

Vecpiebalga

 66954877


 Vienotais klientu apkalpošanas centrsTaurene  
Pagastu pārvaldes
 Dzērbenes pagasta pārvaldes  vadītāja  Dace Caune  64107280

dzerbenevecpiebalga.lv
 Inešu pagasta pārvaldes  vadītāja  Inese Ģērmane  64129328
 22008446
inesivecpiebalga.lv
 Kaives pagasta pārvaldes  vadītāja  Rita Čičkanova  64125766
 22042033
kaivevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta pārvaldes vadītāja  Inese Saliņa  64170228
 22007612
taurenevecpiebalga.lv
Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa
 Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja  Girta Upena  29376776 girta.upena@vecpiebalga.lv 
 Galvenā nekustamā īpašuma speciāliste  Daina Slaidiņa

 64170464

26115317

daina.slaidiņavecpiebalga.lv
 Nekustamo īpašumu speciāliste  Benita   Zvejniece   22031720 benita.zvejniecevecpiebalga.lv 
 Projektu vadītāja  Daiga Šatrovska

 26585532

 projekti@vecpiebalga.lv
 Lauku attīstības speciāliste  Benita Zvejniece

 22031720

 benita.zvejniece@vecpiebalga.lv
 Tūrisma speciāliste  Laura Prūse  26127653  laura.pruse@vecpiebalga.lv
Bāriņtiesa
 Bāriņtiesas priekšsēdētāja
"Pils", Dzērbene,
pirmdienās 13.00 - 18.00
,
piektdienās 9.00 -17.00 
 Irita Sirmā
  26122563
 barintiesavecpiebalga.lv
 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
"Nēķins", Taurene,
otrdienās 13.00-18.00,  

piektdienās 8.00-12.00

 Inese Saliņa
 64170228
22007612

taurenevecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
"Dārziņi", Kaive,
 otrdienās 14.00 -18.00

 
 Elita Doniņa
26534209 elita.doninavecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
 
"Norkalni", Vecpiebalga,
pirmdienās 13.00-18.00,
piektdienās 8.00-12.00 
 Biruta Grunska 26670550  biruta.grunskavecpiebalga.lv

 Vecpiebalgas novada bāriņtiesas locekle
"Pils", Ineši,

piektdienās 9.00 -17.00 

 Elita Doniņa  26534209
 
elita.doninavecpiebalga.lv 
Bibliotēkas
 Dzērbenes pagasta bibliotēkas vadītāja
 Inese Gusmane 64170405 inese.gusmanevcpiebalga.lv
 Inešu pagasta bibliotēkas vadītāja
 Inta Pētersone
26537207
inta.petersonevecpiebalga.lv
 Kaives pagasta bibliotēkas vadītāja
 Maija Burjote  64125769 maija.burjotevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja
 Ineta Rūnika  64170261 ineta.runikavecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja,
 „Vecpiebalgas Novada Ziņu” veidotāja
 Dzidra Ješkina  
20232850
dzidra.jeskinavecpiebalga.lv
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                      pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),            otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā), ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā - iepriekš sazinoties pa tālruni: 26341408 (Vecpiebalgā), 22007612 (Taurenē)

 Sandra Lazdiņa  
26341408

dzimtsarakstunodalavecpiebalga.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede  Marina Siliņa 64161398
20231050
marina.silinavecpiebalga.lv
 Galvenās grāmatvedes vietniece  Ilze Kaula  64161968
ilze.kaulavecpiebalga.lv
 Ekonomiste
trešdiena 14.00 - 16.00
 Gita Janševica   
29333810
gita.jansevicavecpiebalga.lv
 Algu grāmatvede  Ilze Pogule   
26112088
ilze.pogule@vecpiebalga.lv
 Grāmatvede  Inese Berļakova 64161970 inese.berlakovavecpiebalga.lv
 Grāmatvede   Maija Bērziņa 64161970 maija.berzinavecpiebalga.lv
 Kasiere  Irēna Kuzmane 64172020 irena.kuzmanevecpiebalga.lv
Izglītības iestādes
 Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktore    Ērika Arāja
 26336356
erika.arajavecpiebalga.lv dzerbenesvskvecpiebalga.lv
 Inešu pamatskolas direktore  Gunta Dadeika 64129326
22026815
gunta.dadeikavecpiebalga.lv
inesi.skola
vecpiebalga.lv
 Taurenes pamatskolas direktore  Lilita Ozoliņa
22013985
lilita.ozolinavecpiebalga.lv
taurene.skola
vecpiebalga.lv
 Vecpiebalgas vidusskolas direktore  Lolita Žagare
29124746
lolita.zagarevecpiebalga.lv vecpiebalga.vskvecpiebalga.lv
Kultūras nodaļa
 Kultūras nodaļas vadītāja, Vecpiebalgas pagasta kultūras nama vadītāja  Zigrīda Ruicēna  26493591 zigrida.ruicenavecpiebalga.lv
 Dzērbenes tautas nama vadītāja  Daina Šmite  29408315 daina.smitevecpiebalga.lv
 Inešu tautas nama vadītāja   Sarmīte Beķere  22022895
sarmite.bekerevecpiebalga.lv
 Taurenes pagasta kultūras nama vadītāja  Ginta Babre    22032942 ginta.babrevecpiebalga.lv
 Kaives pagasta tautas nama vadītāja  Agnese Caunīte- Bērziņa    26309040   agnese.caunitevecpiebalga.lv
     
Jaunatnes lietu nodaļa
 Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

 

 
Jaunatnes darbiniece (JIC "Balgas strops")  Līna Paimiņa  29868892 lina.paiminavecpiebalga.lv
 Jaunatnes darbinieks (Dzērbenes jauniešu centrs)  Igors Zvaigzne  26576313 dzerbenesjcgmail.com
 Sporta organizators  Toms Praulītis  28204453 toms.praulitisvecpiebalga.lv
Muzeju apvienība „Orisāre”
 Muzeju apvienības vadītāja
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
pirmdiena 9.00 - 17.00
 
 Līva Grudule  26573868 liva.grudulevecpiebalga.lv
 Komunikāciju daļa
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
16.oktobris - 14.maijs
trešdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 
 Ilona Muižniece

26494406

avilonainbox.lv

 Krājuma daļa
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
pirmdiena, trešdiena,

piektdiena 10.00 - 16.00,
otrdiena, ceturtdiena 14.00 - 22
.00 .                                      Lūdzam apmeklējumu iepriekš pieteikt!

 Maruta Cīrule
  26107113
marutaciruleinbox.lv
Saimniecības nodaļa
 Saimniecības nodaļas vadītājs  Andris Lapiņš 22016879
 
andris.lapinsvecpiebalga.lv 
 
 Dzērbenes saimniecības vadītājs   Viesturs Melbārdis 20242023 viesturs.melbardisvecpiebalga.lv
 Inešu saimniecības vadītājs  Viesturis Burjots
20238995
viesturis.burjotsvecpiebalga.lv
 Taurenes saimniecības vadītājs  Guntis Eglītis
 20232963
guntis.eglitis vecpiebalga.lv
 Kaives saimniecības vadītājs   Māris Bērziņš 26591112
maris.berzinsvecpiebalga.lv
 Elektriķis  Ivars Dambītis 29152954
Sociālais dienests
 Sociālā dienesta vadītāja
"Rudiņos", Taurenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00, ceturtdiena 8.00-12.00,
piektdiena 8.00-12.00
 
 Velga Berķe 20234365 velga.berkevecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
"Rudiņos", Taurenē,
trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00 
 Sintija Dubova  22003709
sintija.dubovavecpiebalga.lv
 Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks
"Pilī", Dzērbenē,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
 Ivars Sakss
20244231
ivars.sakssvecpiebalga.lv
 Sociālā darbiniece
"Pilī", Inešos,
pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-15.00
 
 Biruta Engere 64129333
20241435
biruta.engerevecpiebalga.lv
 Sociālās palīdzības organizatore
"Dārziņos", Kaivē,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17
.00 
 Velga Buraka 64125767
  26197591

velga.burakavecpiebalga.lv
 Sociālais darbinieks
"Norkalni-2", Vecpiebalgā,
otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00,
 piektdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
  Guna Princova 26109262
guna.princova@vecpiebalga.lv
 Psiholoģe
"Rudiņos", Taurenē,
otrdienās 10.00-15.00
 Anita Prodniece 25602769 anita.prodniecevecpiebalga.lv
Lauku attīstības konsultanti
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
otrdiena 13.00 – 17.00,
piektdiena 8.00-13.00
 Benita Zvejniece

22031720

benita.zvejniecevecpiebalga.lv
Kapsētu pārziņi
Vecpiebalgas pagasta kapi  Janīna Cīrule 26146197
Dzērbenes pagasta kapi  Maija Baltvilka 29906091
Taurenes pagasta kapi  Genoveva Eglīte 26394177
Inešu pagasta kapi   20238995
Kaives pagasta kapi  Dzidra Olte 26341168

* 641XXXXX - telefona Nr. kas ierīkoti no jauna