Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Saistošie noteikumi
·  Normatīvie dokumenti


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30Vecpiebalgas novada pašvaldības konkursa „Sakoptākā sēta” nolikums

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimniecības nodaļas nolikums

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nolikums

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada vispārējās izglītības iestādes direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikums

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2018.- 2021.gadā (apstiprināts 2018.gada 22.februārī)

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 2018.gada 25.janvārī)

Lasīt vairāk ....

Vecpiebalgas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas nolikums

Lasīt vairāk...

Nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu” (ar grozījumiem 28.09.2017.)

Lasīt vairāk...

Nolikums Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs" piešķiršanai (ar grozījumiem 28.09.2017.)

Lasīt vairāk...

Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” nolikums (apstiprināts 24.08.2017)

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas nolikums

Lasīt vairāk...

Nolikums par iepirkumiem

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas  novada pašvaldības Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums

Lasīt vairāk...

Amatnieku tirgus nolikums

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības  Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums (ar grozījumiem 26.10.2017.)

Lasīt vairāk...

Nolikums "Vecpiebalgas novada atbalstu augstas klases sportistiem 2014.-2018.gadā" (ar precizējumiem 23.03.2017.) (nav spēkā no 22.02.2018.)

Lasīt vairāk...

Vecpiebalgas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (ar grozījumiem 28.12.2017.) 

Lasīt vairāk...

Reprezentācijas izdevumu uzskaites nolikums

Lasīt vairāk ....

Pielikums Nr.1     Pielikums Nr. 2   Pielikums Nr.3    Pielikums Nr.4

Vecpiebalgas novada bāriņtiesas nolikums 2015

2015-10-22

Lasīt vairāk ...

 Nolikums par materiālā pabalsta (stipendijas) piešķiršanas kārtību Vecpiebalgas vidusskolas 10. – 12.klašu izglītojamajiem

Lasīt vairāk ... 

"Vecpiebalgas Novada Ziņas" redakcijas nolikums

2015-05-28

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu nolikums 

2015-05-28

Lasīt vairāk ...

Darba samaksas nolikums novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem un skaņu operatoriem
2015-04-23

Lasīt vairāk ... 

Projektu konkursa "Dažādojam savu ikdienu" nolikums 
2015-04-23

Lasīt vairāk ... 

 Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par licencēto makšķerēšanu Alauksta ezerā
2015-03-26

Lasīt vairāk ...

 Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums par licencēto makšķerēšanu Ineša ezerā
2015-03-26

Lasīt vairāk ...

Jauniešu domes nolikums
2015-02-26

Lasīt vairāk ...

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums
2015-02-26

Lasīt vairāk ...

Jaunatnes lietu nodaļas nolikums
2014-12-23

Lasīt vairāk ...

Medību koordinācijas komisijas nolikums
2014-11-27

Lasīt vairāk ...

Saimnieciskā dienesta nolikums (nolikums nav spēkā no 22.03.2017.)
2014-06-26

Lasīt vairāk ...

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas skolas nolikums 2014
2014-06-26

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes nominācijas "Vecpiebalgas novada lepnums" piešķiršanas nolikums
2014-01-22

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes nolikums "Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017.)

Lasīt vairāk
2014-01-22
  

Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases sportistiem nolikums 2014.-2018.
2013-11-27

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes Administratīvās komisijas nolikums
2013-07-24

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada pašvaldības (Sociālā dienesta struktūrvienības) Alternatīvās aprūpes dienas centra nolikums
2013-02-28

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada sporta pasākumu nolikums 2013
2013-01-16

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada atbalsta nolikums augstas klases sportistiem 2013
2013-01-16

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas vidusskolas nolikums 2012
2012-12-19

Lasīt vairāk ...

Dzērbenes mūzikas skolas nolikums 2012
2012-12-19

Lasīt vairāk ...

Bibliotēku nolikums apstiprināts 2012
2012-12-19

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas vidusskolas nolikums
2012-11-29

Lasīt vairāk ...

Taurenes pamatskolas nolikums
2012-11-29

Lasīt vairāk ...

Inešu pamatskolas nolikums

2012-11-29

Lasīt vairāk ...

Skujenes pamatskolas nolikums
2012-11-29

Lasīt vairāk ...

Nolikums „Par apbalvojumu piešķiršanu" (nolikums nav spēkā no 2014.g. 22.janv.)
2012_09_19

Lasīt vairāk ...

Nolikums nominācijai „Pūra lādes laureāts” Vecpiebalgas novadā
2012_01_10

Lasīt vairāk ...

Nolikums par Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas "Gada skolotājs" piešķiršanu (nolikumā veikti grozījumi 28.09.2017)
2011_05_18

Lasīt vairāk ...

Brīvprātīgā darba nolikums
2011_05_18

Lasīt vairāk ...

Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
2011-04-20

Lasīt vairāk .... 

Nolikums par finansējuma sadali Vecpiebalgas novada sportistiem
2011-01-21

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums
2010-09-22

Lasīt vairāk ...

Piebalgas muzeju apvienibas „ORISĀRE” nolikums (nolikums nav spēkā no 24.08.2017)
2012-08-15
 

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada pašvaldības ētikas kodekss
2010-04-28

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nolikums (nav spēkā no 22.03.2018.)
2010-03-21

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada nominācijas "Jauno talantu atbalsts" nolikums
2010-01-26

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagoģisko darbinieku apbalvošanas nolikums
2010-01-26

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums
2009-08-19

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanas nolikums (nolikums nav spēkā no 2014.g. 22.janv.)
2009-08-19

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes īpašuma privatizācijas komisijas nolikums
2009-07-15

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
2009-07-15

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes ārkārtas situāciju komisijas nolikums
2009-07-15

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikums
2009-07-15

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes iepirkumu komisijas nolikums (nolikums nav spēkā no 2017. gada 27.jūlija)
2009-07-15

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada domes administratīvās komisijas nolikums
2009-07-15

Lasīt vairāk ...

Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums  (Nav spēkā ar 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" spēkā stāšanos)

Lasīt vairāk

 Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums ar grozījumiem   (Nav spēkā ar 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.2/2018 "Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums" spēkā stāšanos)

Lasīt vairāk