Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Attīstības plānošanas dokumenti
·  Nolikumi
·  Saistošie noteikumi
·  Normatīvie dokumenti


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30DZĒRBENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS UN MŪZIKAS PAMATSKOLAS UN TAURENES PAMATSKOLAS REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

Lasīt vairāk...

INEŠU PAMATSKOLAS LIKVIDĀCIJAS PLĀNS

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Lasīt vairāk...

NOTEIKUMI  PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANU

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA KLIENTU APKALPOŠANAS NOTEIKUMI    

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRETKORUPCIJAS PASĀKUMU PLĀNS 2017.-2020. GADAM

Lasīt vairāk...

NOTEIKUMI PAR  GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJU UN UZSKAITI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI „SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA” (29.12.2016)

Lasīt vairāk...      Pielikums_Nr_1...       Pielikums_Nr_2...        Pielikums_Nr_3...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJIE NOTEIKUMI "PAR KOKU UZSKAITES UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBU" 

Lasīt vairāk ...

NOTEIKUMI PAR INVENTARIZĀCIJAS VEIKŠANU VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMA  APRĒĶINĀŠANAS METODIKA UN IZCENOJUMA APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA

Lasīt vairāk ...

DARBA SAMAKSAS NOTEIKUMI VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU VADĪTĀJIEM

Lasīt vairāk...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU DARBA LAIKA UZSKAITES NOTEIKUMI (nav spēkā no 28.12.2017.)

Lasīt vairāk ...

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, KAS JĀIEVĒRO  SOCIĀLO DZĪVOKĻU ĪRNIEKIEM

Lasīt vairāk ...

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES NOTEIKUMI "VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA IZGLĪTOŠANĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI UN VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI" (apstiprināti 2015.gada 27.augusta sēdē)

Lasīt vairāk ...

 VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJU PLĀNS 2013.- 2019.GADAM
23-12-2014

Lasīt vairāk ...
 

 INSTRUKCIJA PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZSTRĀDĀŠANAS, APSTIPRINĀŠANAS, IZPILDES UN KONTROLES KĀRTĪBU
25-09-2014

Lasīt vairāk ...
 

 KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK IZSNIEGTAS SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS KOMERSANTIEM, BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM
25-09-2014

Lasīt vairāk ...

 VECPIEBALGAS NOVADA DOMES NOTEIKUMI "VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA IZGLĪTOŠANĀ NODARBINĀTO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI UN VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI"
 28-08-2014

Lasīt vairāk ...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TELPU LIETOŠANAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI
 26-06-2014

Veidlapa šeit ... (*.doc)

Lasīt vairāk ...

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI "SKOLĒNU AUTOBUSU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA"
28-08-2013  (nav spēkā no 29.12.2016.)

Lasīt vairāk ...