Vecpiebalgas novada pašvaldības - domes sēdes
Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Maijs 2017 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


 

* * * 

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks

2017.gada 25.maijā plkst.15.00 Vecpiebalgas pagastā 

Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4

 

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (M.Siliņa)

2. Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam”” apstiprināšanu. (G.Janševica)

3. Par ieejas maksu noteikšanu Vecpiebalgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas organizētajos pasākumos. (G.Janševica)

4. Par reprezentācijas izdevumu apmēra noteikšanu kultūras pasākumu organizēšanā. (G.Janševica)

5. Par projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” rezultātu apstiprināšanu. (G.Janševica)

6. Par nolikuma „Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. (G.Zernis)

7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumā „Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. (G.Zernis)

8. Nolikuma par iepirkumiem apstiprināšana. (H.Duksis)

9. Par dzīvokļa īpašuma "Auļi"-1 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

10. Par dzīvokļa īpašuma "Auļi"-2 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

11. Par dzīvokļa īpašuma "Madaras"-3 atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

12. Par nekustamā īpašuma "Gaujas iela 3"-16, Taurenē, Taurenes pagastā, atsavināšanu. (D.Slaidiņa)

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Jaunbrekti", Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Kalna Brekti", Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Ķīvītes", Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)

16. Par zemes vienības robežu un platības precizēšanu. (D.Slaidiņa)

17. Par medību tiesību nodošanu biedrībai „Mednieku klubs Dzērbene”. (D.Slaidiņa)

18. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

21. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

23. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

26. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

27. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

28. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

29. Par telpu nomas līguma noslēgšanu. (G.Zernis)

 

Novada domespriekšsēdētāja:                        E.FRĪDVALDE-ANDERSONE