Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Inešu pamatskola
·  Taurenes pamatskola
·  Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola


<< Aprīlis 2018 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Skujenes pamatskola

           

Skujenes pamatskola atrodas Skujenes pagastā, Amatas novadā. Kopš 1997. gada 1. janvāra līdz 2009. gadam skolu finansiāli uzturēja Kaives pagasta pašvaldība, bet kopš 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas un Kaives pagasta iekļaušanas Vecpiebalgas novadā – Vecpiebalgas novada pašvaldība. Kaives un Skujenes pagasti ir daļa no Piebalgas kultūrvēsturiskā novada, kas atrodas Vidzemes centrālajā augstienē. Attālums līdz Vecpiebalgas novada centram - 20 km, Cēsīm - 45 km, Rīgai – 110 km. Kaives pagastā ir 377 iedzīvotāji, Skujenes pagastā – 880. 2014./2015.m.g. skolā ~ 53 % bērnu ir no Kaives pagasta (Vecpiebalgas novads), ~ 45 %– no Skujenes pagasta (Amatas novads). 

Šobrīd Skujenes pamatskola piedāvā četras izglītības programmas:

-          pamatizglītības programmu (21011111),
-          pirmsskolas izglītības programmu (01011111),
-          iekļaujošās izglītības programmu (21015611),
-          iekļaujošās izglītības programmu (21015811).

Interešu izglītības pulciņi:

o         tautiskās dejas: pirmsskolai, 1. – 4.kl., 5. – 9.kl.;
o         radošo darbu pulciņš – 1. - 4. kl.;
o         fizisko aktivitāšu 1. – 3.kl., 4. – 6.kl.;
o         kokapstrādes: 3. – 5.kl., 6. – 8.kl.
o         „Angļu valodas ABC” 1. - 2. kl.
o         „Veiklās rociņas” 1. – 4. kl.

   Regulāri  tiek rakstīti dažādi projekti, lai bērni un jaunieši patīkami pavadītu  laiku un gūtu daudzveidīgu pieredzi gan skolā, gan ārpus tās. Šobrīd  skola darbojas starptautiskos projektos, kas ir COMENIUS Skolu  partnerības, Nordplus, e – Twinning, kuros bērni var kontaktēties un  mācīties kopā ar dažādu tautu cilvēkiem, kā arī iepazīstināt viņus ar  savu zemi un tradīcijām.
   Iepriekšējos gados realizēti arī citi projekti: „Bērniem draudzīga skolas vide”, „Vasaras skola”.
    Aktīvi iesaistāmies interešu pulciņos un vides aktivitātēs. Ar labiem  rezultātie piedalāmies ZAAO konkursos. 2014.gada pavasarī par augstiem  rezultātiem ZAAO "Šķiroto atkritumu konkursā" balvā ieguvām 150 EUR  ekskursijai.
    2010. gada jūlijā trīs skolas deju kolektīvi piedalījās X Latvijas  skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Šajā mācību gadā svētkiem  gatavojas 2 kolektīvi.

 

Skolas adrese:

Skujenes pamatskola, Vecskujene, Skujenes pagasts
Amatas novads, LV-4144


e-pasts: anda.lukstinavecpiebalga.lv
skujene.skolavecpiebalga.lv

telefoni: skolotāju istaba 64125748,
28380573
direktore 64125750, 29161391
virtuve 64125752
fakss 64161969 (vienots visā novadā - sūtot norādīt iestādi)


* * *

SKOLA AKREDITĒTA 2012.GADA MAIJĀ

Skolas pašvērtējuma ziņojums šeit ... (pdf)
Skolas attīstības plāns 2012. – 2014. gadam
šeit ... (pdf)


Skujenes pamatskolas skolotāji:

Ilona Sopule–Žēpere - angļu valoda un sociālās zinības, Mārtiņš Žēpers – vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, Valda Miķelsone – sākumskola un direktores vietniece audzināšanas darbā, Līga Steķe – krievu valoda, Artis Eglītis – Skujenes ev. lut. draudzes mācītājs, Roberts Nagainis – matemātika, Anda Lukstiņa – skolas direktore, informātika, Agita Pļešakova – sports, Iveta Vilciņa – vēsture, Anda Olte – latviešu valoda un literatūra, Gita Ķēpule - ģeogrāfija, Iveta Rozmane – sākumskola, lietvede, Iveta Cinata – pirmsskola, Anita Pētersone – dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Alda Lazdiņa – sākumskola, Elita Doniņa – pirmsskolas sagatavošana. 


***

Īss skolas vēstures apskats

     Skujenes skolas sākums saistās ar Zviedru laikiem Latvijā. Skola dibināta 1671. gadā, taču pati ēka uzcelta vēlāk. Par skolas vēsturi bijusi sastādīta sīka hronika, kas sākta rakstīt Zviedrijā, bet turpināta Skujenē. Hronika glabājusies Skujenes draudzes skolā, bet 1944. gada rudenī, vācu karaspēkam atkāpjoties, skola tikusi nodedzināta. Ugunsgrēkā gājuši bojā vērtīgie skolas un pagasta vēstures dokumenti. Līdz ar to beidza pastāvēt Skujenes draudzes skola, kura bija izglītojusi skujeniešus 273 gadus.
   Pēc draudzes skolas bojāejas, izvirzījās prasība pēc jaunas skolas izveidošanas, kur mācīties vecāko klašu skolēniem, jo tuvākajā apkārtnē bija pamatskolas ar pirmajām četrām klasēm. 1942. gadā tika slēgta Ežu pamatskola, tās tuvumā darbojās Kaives pamatskola. Ežu pamatskolas ēkai bija nepieciešams remonts, tādēļ pirmos divus pēckara gadus skola darbojās Skujenes ciema “Daktās” un tās nosaukums bija Skujenes nepilnā vidusskola.
   1946. gada 1. septembrī izremontētajā Ežu skolā darbu sāk Skujenes 7–gadīgā skola, kurā ir 5.,6. un 7. klase, bet netālajā Kaives pamatskolā mācās 1. – 4. klase.
Kaives pamatskolas ēka tikusi celta 1895. gadā, agrāk nodegušās skolas vietā. Šajā ēkā skola darbojās gandrīz 70 gadus.
     1963./64. mācību gads Kaives pamatskolā un jau Skujenes 8–gadīgajā skolā Ežos bija pēdējais, jo, sakarā ar jaunās Skujenes 8–gadīgās skolas uzcelšanu Vecskujenē 1964. gadā, beidza pastāvēt Kaivē un Ežos.

***

„Eiropas puzle” Skujenes pamatskolā

Skujenes pamatskolā no 16. līdz 20. augustam viesojās astoņu Eiropas valstu (Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Polijas, Portugāles, Grieķijas, Ungārijas un Čehijas) 26 skolotāji un 7 skolēni – starptautiskā skolu sadarbības projekta Comenius partneri. Projekts „Eiropas puzle” ir veltīts valstu kultūrvēsturiskā mantojuma izziņai un katrai no valstīm uzmanība tiek veltīta kādai konkrētai tēmai. Šajā tikšanās reizē tie ir senie arodi un amatniecība. Vizītes norise Latvijā Čehijas un Grieķijas partneru skatījumā aplūkojama šajās adresēs:
http://www.youtube.com/watch?v=HtOHasAlRpc un
http://www.youtube.com/watch?v=pFWUnxMjA_Q


Pirmajā dienā ciemiņi no iepazinās ar Rīgu, Rundāles pili un Tērvetes dabas parku.
Nākamajā dienā partneri viesojās skolā. Braucot no Cēsīm, vērojot ceļu starp mežiem, laukiem un pakalniem, viesus pārsteidza sapostā skola. Bērni ciemiņus sveica ar koncertu. Tajā skanēja latviešu tautas dziesmas un instrumentu spēle, tika dejotas latviešu tautas dejas. Viesi atzina, ka uzņemšana un mazās skolas kolektīva sniegums bijis patiesi sirsnīgs un pārsteidzošs. Viņi izmantoja iespēju fotografēties kopā ar tautastērpos tērptiem skolēniem. Skolotāji neslēpa izbrīnu par to, cik skaistas un labiekārtotas ir skolas Latvijas laukos: „Kā tādas saliņas, kur bērni smaida un priecājas.”

Skolā viesi aplūkoja seno arodu un rokdarbu izstādi, kā arī izmantoja iespēju iegādāties vietējo rokdarbnieču darinājumus. 

Radošajā nodarbībā vīriešu kārtas pārstāvji greba un pulēja koka karotes, bet sievas darināja rotas. Savus darbus viņi saņēma kā dāvanu un aizveda uz savu valsti.

Pēcpusdienā ciemiņi apmeklēja medību trofeju izstādi Sērmūkšu jauniešu centrā un devās uz Vecpiebalgu, kur apmeklēja baznīcu un apskatīja apdziedātās Vecpiebalgas ūdensrozes. Inešu muižā viesi tikās ar Vecpiebalgas novada pašvaldības vadītāju Ellu Frīdvaldi – Andersoni.

Nedēļas vidū ārvalstu skolotāji un skolēni iepazina Cēsis – apmeklēja pili, parkus, apskatīja Vecpilsētu, pēc tam ciemojās Amatciemā un Nītaures dzirnavās. 

Jūrai un podnieku darbnīcas apmeklējumam tika veltīta viena no pēdējām tikšanās dienām, kurā laiks vairs nevienu nelutināja – lija visu dienu. Tomēr ciemiņi priecājās gan par Minhauzena muzeja apmeklējumu, gan pikniku pie jūras, kur cepām desiņas un ieturējām pusdienas.

No Slovēnijas kopā ar skolotāju bija atbraukuši trīs skolēni, no Polijas divas skolnieces, no Čehijas un Ungārijas pa vienam skolēnam, kuri viesošanās laikā dzīvoja Zeiļu, Jukneviču un Pļešakovu ģimenēs Skujenē un Žēperu ģimenē Kaives pagastā. Gribam pateikties šīm ģimenēm par rūpēm un personīgo ieguldījumu bērnu uzņemšanu savās ģimenēs.

Šo projektu izstrādāšanu un realizēšanu vada mūsu skola un šī projekta koordinatores ir direktore Anda Lukstiņa un angļu valodas skolotāja Ilona Sopule – Žēpere. Viņas atzīst, ka projekts dod iespēju ne vien iepazīt Eiropu, bet stiprināt valstu savstarpējās attiecības ne ar politiskiem lēmumiem, bet cilvēku savstarpējā cieņā un izpratnē. Mēs esam lepni, ka tālajiem viesiem spējam parādīt mūsu tradīcijas un skolēnu veikumu.

Projekts iecerēts divu gadu garumā. Tā laikā mūsu skolotāju un skolēnu delegācijas ir iepazinušas Poliju, Slovēniju, Grieķiju un Portugāli. Oktobrī visi satiksies Ungārijā, janvārī Bulgārijā, martā Čehijā un noslēgums būs Rumānijā maijā.

Valda Miķelsone, Skujenes pamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā.Pēc koncerta un iepazīšanās ar skolu


Podnieku darbnīcā


Zēns no Čehijas izmēģina kalēja darbu


Kopā ar Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi- Andersoni


Pie Vecpiebalgas ūdensrozēm


Iepazīšanās ar Cēsīm


Iepazīšanās ar Budapeštu

Parlamenta ēka Donavas krastā


Kesthejas pilī

Reģionālā televīzija intervē projekta koordinatori Andu Lukstiņu

Skolotāji V.Miķelsone, M.Žēpers un A.Rēdmane ieņēmuši darba vietas skolotāju istabā


Praktiskā nodarbība tautas tērpu darināšanā


Līva Jukneviča ar savu darināto lelli


Toms Blauss ar mazo ungāru draugu Kornelu


Līva Jukneviča ar ungāru draudzeni Fanny

Mūsu skolas delegācija pie tvaika lokomotīves slepenās pulvera rūpnīcas teritorijā


Kafijas baudīšana no porcelāna tasēm pēc pasaulslavenās porcelāna manufaktūras apmeklējuma Herendā


Brauciens ar laivām pa pazemes ūdensceļiem

* * *

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās trīs mūsu skolas deju kolektīvi.Kolektīvi pēc gājiena pie Dailes teātra ēkas.


Foto kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru pēc lielkoncerta „Deja kāpj debesīs”.


Atpūtā                   ... un mēģinājumā


Visa Skujenes pamatskolas dejotāju saime pirms došanās svētku gājienā 2010. gada jūlijā Rīgā* * *

Skujenes pamatskolas skolēnu brauciens uz nometni Ālandu salās

      Nordplus projekta „A Nordic and Baltic meeting in songs and dances” ietvaros Skujenes pamatskola organizēja un kopā ar zviedru kolēģiem vadīja bērnu un jauniešu radošo nometni. Nometne notika no 17. līdz 23.septembrim Ālandu salās.

      Brauciena pirmajā dienā apskatījām Stokholmā karaļa pili, redzējām karaļnama sardzes maiņu. Visi skolēni bija ekskursijā pa akvārija muzeju. Pēc tam skolēni varēja apmeklēt A.Lindgrēnas Junibacken pasaku namiņu, Gronalund atrakciju parku un/vai Vasa muzeju. Nakšņojām kempingā netālu no Upsalas. Nākošā dienā apskatījām ievērojamās vietas Upsalas reģionā, tad devāmies uz Ālandu salām.

      20.septembrī devāmies ekskursijā pa Ālandu salām, apskatījām ievērojamās vietas, vācām dabas materiālus. Radošā dienā ar aizrautību nometnes dalībnieki apgleznoja savus kreklus. Bērni palīdzēja gatavot kopīgās maltītes. Ļoti interesanta un aktīva nodarbību diena bija Baltijas jūras krastā kopā ar zviedru draugiem no Osthammaras skolas. 22.septembrī vēlu vakarā devāmies mājupceļā caur Helsinkiem (Somijā).

      Nometne Ālandu salās bija pēdējā Norplus projekta „A Nordic and Baltic meeting in songs and dances” mobilitāte. Projektā paveiktais tika atzinīgi novērtēts, un mūsu skola tika uzaicināta piedalīties starptautiskā Baltijas valstu mūžizglītības programmu pieredzes apmaiņas izstādē EXPRO 2010, kas šogad pirmo reizi norisināsies Latvijā, Rīgā 3.decembrī.


* * *

Nordplus sagatavošanas vizīte Īslandē

   Trīs Skujenes pamatskolas skolotāji 2012. gada no 20.līdz 24.februārim bija Īslandē Sudaviku skolā kopā ar somu, norvēģu un īslandiešu kolēģiem Nordplus Junior projektu sagatavošanas vizītē.

   Sudaviku ciemata skolā šobrīd apvienotajās klasēs mācās 24 bērni, ar kuriem strādā vismaz desmit pedagogi. Skola ir gaiša plaša ar labi iekārtotiem kabinetiem un sporta zāli.

   Tikšanās laikā kopējā darba rezultātā Starptautiskā Programmu birojā izvērtēšanai tika iesniegti četri skolu sadarbības projekti. Par finansējuma piešķiršanu projektiem zināsim jūnijā.
No lidostas ceļā uz skolu

Īslandes fjordi

Atbraucēji no Norvēģijas, Somijas un Latvijas skolas pagalmā Sudavikos

Skola un ciemats

Skolā

Mūzikas kabinetā

Plānojam skolu sadarbību

Top projektu pieteikumi

Lidostā pirms mājupceļa