ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

2CREATE, 2SEE, 2LEARN, 2ENJOY

2012.gada 28.maijā Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta pieteikumu „2Create, 2See, 2Learn, 2Enjoy”(līguma Nr. 07.4-14/14/05.06.2012.) Projekta vispārējais mērķis ir nezaudēt jaunatnes iniciatīvu centra „Balgas Strops” popularitāti jauniešu vidū, ejot līdzi laikam un piedāvājot jauniešiem aktuālas, saistošas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta mērķauditorija ir ikviens Vecpiebalgas novada jaunietis vecumā no 13 – 25 gadiem, kas vēlēsies iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs. Projekta ietvaros tiks iegādāts jaunatnes iniciatīvu centram „Balgas Strops” nepieciešamais aprīkojums, lai dotu iespēju jauniešiem organizēt kvalitatīvus filmu un karaoke vakarus, kā arī mācīties filmēt un fotografēt pašiem; izveidots pārgājienu cikls „Ceļojums pa Vecpiebalgas novadu”, lai veicinātu jauniešu veselīgu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu ārpus telpām; izveidots video un fotoreportāža „Ceļojums pa Vecpiebalgas novadu”, lai dotu jauniešiem iespēju apgūt video veidošanas un fotografēšanas pamatus. Projekts tiks īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Tiek plānots, ka pārgājienu cikls pa visiem pieciem Vecpiebalgas novada pagastiem tiks organizēts pasākumu nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” laikā. Ikviens Vecpiebalgas novada jaunietis, kas vēlas doties ceļojumā pa savu novadu un kopā apmeklēt pasākumus ir mīļi gaidīts pievienoties. Līdz 4.jūlijam pieteikties pie JIC „Balgas Strops” vadītājas Leldes Burdajas (tel.25618443, e-pasts lelde.burdaja@vecpiebalga.lv ).

Saistītie raksti

Back to top button