Pašvaldības jaunumiVakances

PAGARINĀTS PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UZ VAKANTO ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA NODAĻAS VADĪTĀJA AMATU

AICINA DARBĀ Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju.

Darba vieta: Vecpiebalgas novada pašvaldība, Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa.
Noslogojums: Pilna slodze.
Mēnešalga: Pārbaudes laikā no EUR 800  (pamatojums – Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.12. punkts), pēc pārbaudes laika EUR 1000 bruto.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļu, kura aptver attīstības plānošanas, uzņēmējdarbības atbalsta, nekustamo īpašumu, projektu vadības un tūrisma jomu, t.sk. sastādīt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izlietojumu.
 • Sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Vecpiebalgas novada attīstību un resursu racionālu izmantošanu, atbilstoši Vecpiebalgas novada Attīstības programmai un teritorijas plānojumam.
 • Vadīt pašvaldības attīstības plānošanas procesu. Nodrošināt un organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizēšanu, kā arī īstenošanas procesa uzraudzību.
 • Atbildēt par pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo īpašumu (ēku un zemju) datu bāzes uzturēšanu un aktualizēšanu.
 • Veicināt investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību. Pārzināt investīciju pieejamību, analizēt jaunu projektu ieviešanas iespējas, veikt projektu procesu plānošanu, organizēšanu, uzraudzību un problēmu risināšanu.
 • Izstrādāt pašvaldības projektu konkursu nolikumus un administrēt to norisi.
 • Organizēt sadarbību un informācijas apriti ar novada uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta un attīstību veicinošus pasākumus.
 • Nodrošināt informāciju sistēmu, informācijas komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, uzturēšanu un izmantošanu pašvaldībā.
 • Atbilstoši kompetencei sagatavot un piedalīties domes lēmumu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē.

Prasības:
Augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs, ekonomikā vai uzņēmumu, iestāžu vadībā). Ļoti labas latviešu un labas angļu valodas zināšanas. Ļoti labas datorprasmes, t.sk. MS Office, Power Point. Ļoti labas komunikācijas prasmes. Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, sistemātiski, precīzi, apzinīgi, plānot un pārvaldīt sarežģītus procesus, patstāvīgi atlasīt  un apstrādāt informāciju, sarežģītās situācijās rīkoties loģiski. Vēlama  pieredze ar galveno pienākumu veikšanu saistītā jomā.  Prasme strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, mācīt citus, skaidri un saprotami izteikties, B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Iesniedzamie dokumenti:

 1. Darba gaitu apraksts (CV).
 2. Vecpiebalgas novada attīstības vīzija (redzējums).
 3. Izglītības dokumentu kopijas.

Dokumenti līdz 2019. gada 11. janvāra plkst. 14:00 jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā  vai elektroniski jānosūta uz e-pastu – vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Tālrunis informācijai: 26341408.

Pretendentus, kuri tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām, uzaicinās uz interviju.

Saistītie raksti

Back to top button

Close