NovadsVakances

AICINA PIETEIKTIES UZ SIA “LĪGATNES KOMUNĀLSERVISS” VALDES LOCEKĻA AMATU

Cēsu novada pašvaldība (90000031048) aicina pieteikties uz Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Līgatnes komunālserviss” valdes locekļa (kods 1120 14) amatu.

Galvenie pienākumi:
– nodrošināt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, iesniegšanu;
– nodrošināt nepieciešamās informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
– kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, dibinātāju informēšana par
rezultātiem;
– budžeta plānošana un izpildes kontrole;
– nodrošināt kapitālsabiedrības rīcībā esošo finanšu līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
– projektu ieviešana un uzraudzība;
– operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas
organizēšana;
– ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
– personāla vadības procesu nodrošināšana;
– rīkoties ar kapitālsabiedrības mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
– atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt kapitālsabiedrības intereses dažādās iestādēs,
institūcijās un komercsabiedrībās;
– nodrošināt kapitālsabiedrības darbību obligātajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
– darba tiesībās, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, veselības aizsardzībā, apkārtējās vides aizsardzībā, darba drošības noteikumu ievērošanā un citās jomās.

Prasības pretendentam:
– atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
– nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
– augstākā izglītība vides vai inženierzinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā;
– vismaz viena gada pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
– zināšanas par pašvaldības kapitālsabiedrības darbības principiem;
– pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietojuma uzraudzībā;
– stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt savu viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
– analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, pašdisciplīna;
– teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1 vai dzimtā valoda), krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
– labas datorprasmes Microsoft Office programmās;
– sadarbspējīgs Covid-19 izslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts;

Piedāvājam:
– dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;
– atlīdzību (mēnešalga 1610,00 EUR (brutto)), sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu.

Pieteikšanās amata vakancei:
Līdz 2021. gada 23.decembra plkst. 12.00. jāiesniedz pretendenta sagatavots pieteikums saskaņā ar konkursa nolikumu. Konkursa nolikums: www.ligatne.lv/darba-piedavajumi

Saistītie raksti

Back to top button