Kultūra

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU SKATES REZULTĀTI

Aizvadītas XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Cēsu apriņķa koru un deju kolektīvu skates. Vecpiebalgas novada amatiermākslas kolektīvu sniegums skatēs:

  • koris “Pie Gaujas”  – I pakāpe, diriģente Solveiga Vītoliņa.
  • sieviešu koris “Vecpiebalgas muižas koris” – II pakāpe, diriģents Jānis Rijnieks.
  • deju kolektīvs “Juveris” – I pakāpe,  vadītājs Uldis Blīgzna.
  • deju kolektīvs  “Balga” – I pakāpe, vadītājs Kaspars Brauns.
  • deju kolektīvs “Mudurainis XO” – I pakāpe, vadītāja Antra Grinberga.
  • deju kolektīvs “Mudurainis” – I pakāpe, vadītāja Antra Grinberga.
  • deju kolektīvs “Slātaviņa”- I pakāpe,  vadītāja Antra Grinberga.

Vecpiebalgas novada kori un deju kolektīvi ir iekļauti svētku dalībnieku pulkā. Paldies kolektīvu vadītājiem un māksliniekiem par darbu!

Apsveicam!

Saistītie raksti

Back to top button

Close