ProjektiPROJEKTI 2020. GADS

ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA IETEKMĒ “PuMPuRS” PROJEKTA PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros abās Vecpiebalgas novada skolās  2020./2021. mācību gada I semestrī tika sagatavoti 28 atbalsta plāni, lai izglītojamajiem sniegtu individuālās konsultācijas.
Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un attālināto mācību procesa organizēšanu vecāko klašu grupās, “PuMPuRS” plānotās aktivitātes izdevās īstenot daļēji, kas skaidrojams ar noteiktajiem ierobežojumiem īstenot klātienes individuālās konsultācijas, kā arī attālināto konsultāciju dažādiem tehniskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem. Precīzāks situācijas atspoguļojums būs pieejams pēc pirmā semestra plānu izvērtēšanas un noslēgšanas.
Projekts “PuMPuRS” Latvijā ir pirmais visaptverošais nacionāla mēroga projekts, kas indivīda līmenī risina ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu saistītus jautājumus, un tā ietvaros individuālo konsultāciju sniegšanā kopš 2019./2020. mācību gada ir iesaistītas abas Vecpiebalgas novada pašvaldības skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana tiek plānota līdz 2022. gada 31. decembrim.
Sīkāka informācija: www.pumpurs.lv .

Saistītie raksti

Back to top button