IzglītībaProjektiPROJEKTI 2019. GADS

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir atkārtoti iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Šajā plānošanas periodā galvenais uzsvars tiek likts uz multidisciplināro, STEM un vides jomu.
Vecpiebalgas novada pašvaldībai piešķirts finansējums 18 673,93 EUR (nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums) un projekta aktivitātes tiek īstenotas abās skolās – Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā.
Sīkāka informācija

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button