Izsoles

Dzīvokļa īpašuma – “Saulītes – 14” Inešu pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  dzīvokļa  īpašumu “Saulītes”- 14 Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā (kadastra apzīmējums 4254  900 0063), kas sastāv no vienistabas dzīvokļa  28,4 m²  platībā  un 284/7959 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Saulītes” ar kadastra apzīmējumu 4254 002 0209.

Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 2900,00,  nodrošinājuma nauda – EUR 290,00, reģistrācijas nauda – EUR 20,00.

Izsole notiks 2018. gada 12. jūlijā plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2018. gada 12. jūlija plkst. 8.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 20238995, 26115317.

Izsoles noteikumus skatīt

Saistītie raksti

Back to top button