ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

FUTBOLA LAUKUMA IZVEIDE UN INVENTĀRA IEGĀDE

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada 13.jūlijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.11-09-LL29-L413202-000004) pieteikumu „Futbola laukuma izveide un inventāra iegāde” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, sportu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu un atbalstīt jauniešu iniciatīvas Vecpiebalgas novadā, izveidojot futbola laukumu un iegādājoties futbolam nepieciešamo inventāru.

Projekta īstenošanā sasniegtie rezultātā dos iespēju Vecpiebalgas novada bērniem un jauniešiem kvalitatīvi trenēties mini futbola un 2.līgas futbola sacensībām, dos iespēju ikvienam Vecpiebalgas novada iedzīvotājam brīvajā laikā iesaistīties futbola aktivitātēs, vēl plašāk popularizēt futbolu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu Vecpiebalgas novadā, mazinās novada iedzīvotāju bezmērķīgi pavadīto brīvo laiku.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 523.05 LVL, no kurām ELFLA finansējums ir 6 392.27 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2011.gada laikā.

Saistītie raksti

Back to top button