ProjektiPROJEKTI 2015. GADS

ĪSTENOTS LEADER PROJEKTS „BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE DZĒRBENĒ”

Pašvaldība veiksmīgi īstenojusi LEADER projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Dzērbenē” Nr.14-09-LL29-L413201-000001.

Līdz šim Dzērbenes pagasts bija vienīgais pagasts Vecpiebalgas novadā, kurā nebija bērnu rotaļu laukuma, kas būtu brīvi pieejams iedzīvotājiem – bērniem un viņu vecākiem.

Projekta ietvaros izveidotais laukums dod iespēju dažādot bērnu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot viņu fizisko attīstību un radošumu.

Projekta īstenošanas periods: 2015.gada 13.aprīlis – 01.jūnijs. Projekta atbalsta intensitāte 75%.

Kopējās projekta izmaksas EUR 18 790.00

Saistītie raksti

Back to top button