ProjektiPROJEKTI 2015. GADS

ĪSTENOTS PROJEKTS “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS INTERNĀTA ĒKĀ”

Vecpiebalgas novada pašvaldība no 01.10.2012 līdz 31.01.2015 īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā” (Nr. KPFI-15.3/33).

Projekta mērķis bija CO2 emisijas samazinājums veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus internāta ēkā, īstenojot šādas aktivitātes: ārsienu un mansarda stāva siltināšanu, apkures sistēmas rekonstrukcija, bēniņu grīdas siltināšana, jumta seguma nomaiņa, lietus novadīšanas sitēmas renovācija, siltumskaitītāja uzstādīšana un ventilācijas sistēmas tīrīšana.

Tehnisko projektu izstrādāja SIA „BM-Projekts”

Ēkas renovāciju veica Pilnsabiedrība „VJM”.

KPFI finansējums – 79.999992%

Pašvaldības līdzfinansējums – 20.000008%

Saistītie raksti

Back to top button