DZĒRBENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN MŪZIKAS PAMATSKOLA

  
  Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolas sākumu var datēt ar 1719.gadu. Tā ir vienīgā skola Dzērbenes – Drustu draudzē.

Dzērbenes pagastskola tika iesvētīta 1858.gada 10. novembrī. Skola dibināta pie Dzērbenes pilsmuižas visiem Dzērbenes – Drustu draudzes bērniem.
1911.g. Dzērbenes pagastskolu pārdēvēja par divklasīgo Ministrijas skolu.
No 1941. gada līdz 1945. gadam vācu okupācijas laikā skolas telpās iekārtoja slimnīcu.
1944./45.m.g. Dzērbenes sešklasīgo pamatskolu pārdēvēja par Dzērbenes septiņgadīgo pamatskolu.
1953.gada 12. septembrī Dzērbenes skola pārtapa par vidusskolu.

2014.gada augustā  Dzērbenes vidusskola pārtapa par Dzērbenes vispārizglītojošo un mūzikas pamatskolu.

Dzērbenes vidusskolas 2014.g pašvērtējuma ziņojums lejupielādējams šeit (pdf)

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas 2017.gada  pašvērtējuma ziņojums šeit…

Sapulces protokols par iespējamo novada izglītības iestāžu reorganizāciju – deputātu tikšanās ar skolas pedagogiem un darbiniekiem lasīt…

Sapulces protokols par iespējamo novada izglītības iestāžu reorganizāciju –  deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem lasīt…

Dzērbenes skolas muzejs

Skolas adrese:

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, 
Dzērbene, Dzērbenes pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4118
e-pasts: dzerbenesvsk@vecpiebalga.lv

 

Tālruņi:

Direktora kabinets  64170479
Skolotāju istaba     64170475
Skolas lietvede      64170473
Skolas virtuve        64170572
fakss 64161969 (vienots visā novadā – sūtot norādīt iestādi)

Kustību prieks


„Kustība- tas ir prieks un veselība!” tā uzskata Dzērbenes vidusskolas skolotāji un darbinieki, tāpēc 20.martā skolā notika Spartakiāde, kuru organizēja Dzērbenes vidusskolas sporta klubs un arodbiedrība.

Sacensības sākās ar iesildīšanos, sekoja novusa un galda tenisa turnīri! Ir grūti trāpīt pa bumbiņu vai ar kiju pa kauliņu, ja tas darīts tik sen……. Katru veiksmīgu sitienu pavadīja prieka saucieni un gaviles! Bet tas jau tikai sākums! Sekoja bumbas driblēšana apkārt šķēršļiem, metieni grozā, tāllēkšana no vietas, pildbumbas mešana tālumā, puspietupieni uz skaitu, pumpēšanās un tautas bumbas spēle! Protams, absolūtā līderes visās disciplīnās bija skolotāja Karīna Zirne, Dagnija Sakse, Sarmīte Stērste, arī pārējās dalībnieces vareni turējās līdzi! Diena pagāja tik ātri, bijām pozitīvi uzlādējušās, izkustējušās un priecīgas! Sekoja ierosinājums – līdzīgas sacensības rīkot biežāk!

Ērika Arāja

Profesiju diena

28.februārī „Profesiju dienas” ietvaros skolā viesojās vīrišķīgu profesiju pārstāvji- lauksaimniecības inženieris Andis Baltiņš un kuģu būves speciālists Oļģerts Sakss  (ilgu laiku bijis vienīgais tik augsta līmeņa speciālists).  A.Baltiņš iepazīstināja zēnus ar jaunākajām tehnoloģijām un lauksaimniecības mašīnām, uzsverot zināšanu nepieciešamību. Prezentācijā zēni redzēja, kā ar kompjūteriem aprīkotas jaunākās zemes apstrādes mašīnas uzmana augsti izglītots speciālists ( nav ne putekļu, ne milzīgo vibrāciju, ne kaitīgu darba apstākļu). A.Baltiņš pastāstīja par darba iespējām Latvijā – lai strādātu labi apmaksātu, interesantu darbu lauksaimniecībā, nepieciešamas fizikas, matemātikas, svešvalodu zināšanas, teicami jāpārvalda informācijas tehnoloģijas.

Kuģu būves speciālists Oļģerts Sakss zēniem pastāstīja par kuģu būvniecību, par lielākajiem kuģiem pasaulē, to vadīšanu, demonstrēja Arhimēda likumu, uzdeva dažādus interesantus jautājumus. Arī O.Sakss uzsvēra matemātikas, fizikas, tehnoloģiju zināšanu nepieciešamību jebkuras profesijas apguvē. Viņš zēniem novēlēja jūrnieku vēlējumu- lai vienmēr septiņas pēdas zem ķīļa!

8.klases skolniece Rēzija Veronika Laumane

—————

7.-9.klašu meitenes profesiju dienā devās iepazīt farmaceita profesiju uz Dzērbenes seno aptieku. Mūs sagaidīja aptiekas pārvaldniece Ingrīda Siliņa. Viņa pastāstīja, ka lai kļūtu par farmaceitu, ir daudz jāmācās, īpaši ķīmija un bioloģija. Uzzinājām, ka agrāk daudzas zāles gatavoja uz vietas aptiekā, bet mūsdienās tās atved jau safasētas. Dzērbenes aptieka ir kā muzejs, kurā saglabātas senās lietas, trauki, zāļu gatavošanas iekārtas. I.Siliņa rādīja mums savus pierakstus un aptiekas grāmatas. Daudz uzzinājām par slaveniem farmaceitiem, kuri mācījušies Igaunijā, Tērbatā. Sapratām, ka farmaceita profesijā ir ļoti daudz jāzina, visu mūžu jāmācās, jo zāles mainās, tiek radītas aizvien jaunas. Mums patika stunda aptiekā. Dažām meitenēm pat radās interese par farmaceita profesiju.

5.klases skolniece Elza Marija Ozolante

Paldies Profesiju dienas atbalstītājiem- Oļģertam Saksam, Andim Baltiņam un Ingrīdai Siliņai!

Izzinoša ekskursija

12. martā Dzērbenes vsk. 2.- 5. klašu skolēni devās izzinošā un aizraujošā ekskursijā. Kā pirmais tika apmeklēts Rīgas Dzelzceļa muzejs. Pirmajā ekspozīcijā iepazināmies ar tvaika lokomotīves pirmajiem soļiem, 19. gs. sākumā. Otra ekspozīcijas sadaļa veltīta Latvijas dzelzceļu lokomotīvju parkam. Mūsdienās lielu interesi izraisīja 20.gs. 30 gadu laikā tapušie sliežu autobusi. Interesanti bija vērot dažāda veida vilciena modeļus darbībā ripojot pa sliedēm. Brīvdabas ekspozīcijā, muzeja speciālista pavadībā, bija iespēja apskatīt dīzeļlokomotīves kabīni un mašīntelpu, iekāpt tvaika lokomotīvē.
Otra vieta ko apmeklējām, bija Nacionālā bibliotēka. Uzzinājām, ka LVB ir vairāk nekā 4 milj. liels vienību krājums. Pastaigājām pa grāmatu labirintiem, iepazināmies ar dažādām enciklopēdijām. Lai gan visinteresantākais šķita grāmatas ceļš līdz lasītājam.
Ekskursijas nobeigumā, leļļu teātra izrāde ,,Divas Lotiņas”.
Diena paskrēja nemanot, izzinot, apskatot, izpētot!

Atmiņu mirklis pie represēto piemiņas vietas Dzērbenē

1949. g. 25. marts – visplašākās represijas Latvijas vēsturē. Ešeloni ar tūkstošiem deportēto no visas Latvijas piestāja lielākās vai mazākās stacijās Sibīrijā. Sākās cīņa par izdzīvošanu, smags darbs, slimības, pārdzīvojumi.
Pieminot šos vēstures notikumus 25. martā plkst. 12.30 Dzērbenes vsk. skolēni un skolotāji noliek ziedus un aizdedzina sveces pie represēto piemiņas akmens.
Par aizvesto likteni, viņu pārdzīvojumiem un ikdienas dzīvi svešumā pastāsta skolotāja Mārīte Šķēle.
Atmiņu stāstījums klātesošajos izraisīja pārdomas.
Pēc pasākuma klasē skolēni uzdeva jautājumus par izdzīvošanu svešā zemē, ko šodienas cilvēkam pat īsti nesaprast. Taču atmiņas nezālēm neaizaug un nenoput ar putekļiem.
Kopā ar skolēniem, skolotājiem atmiņu mirklī atcerējāmies savus tuviniekus, radus un paziņas, kuri pārdzīvojuši baismīgos gadus.

Sk. Ilva Jeromāne

Lāčplēša diena

Putnu dienas

Close