INEŠU PAMATSKOLA

Tava un manējā pasaule,
Mana un tavējā skola
Ir mūsu jūtu pasaule,
Kurā dvēsele izskolota.
/V.Kokle-Līviņa/

SKOLAS VĒSTURE


Inešu pamatskolas ēka ir arhitektūras piemineklis. Tā celta 19.gadsimtā un bija pagasta Tiesas nams. Kopš 1993. gada ēkā skan bērnu balsis. Te ir vieta, kur var iegūt labu izglītību, atrast draugus un domubiedrus. Te ir mūsu pagasta lepnums – Inešu pamatskola.
1992.gadā Inešu pagasta bērnudārza telpās “Upmalās” ar Inešu pagasta pašvaldības iniciatīvu tiek atvērta sākumskolas 1. un 2. klase (direktore- E.Rutka, skolotāja E.Leiboma, mācās 26 skolēni).
Gadu vēlāk – 1993. gada 1. septembrī – tiek nodibināta Inešu pamatskola (direktors- A.Rozenovs, mācās 85 skolēni).
No 2004. gada skolas direktore Gunta Dadeika.

INEŠU PAMATSKOLĀ ŠOGAD APGŪSTAMAS 5 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
 • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • Iekļaujošās izglītības programma (kods 21015611)
 • Iekļaujošās izglītības programma (kods 21015811)
 • Profesionālās ievirzes izglītības programma
  Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V21100)

 

 

 

 • Skolā darbojas skolēnu padome un vecāku padome, kas aktīvi iesaistās skolas ikdienā, kā arī skolas darbības izvērtēšanā.
 • Skolu materiāli atbalsta Vecpiebalgas novada pašvaldība, vietējie uzņēmēji un skolēnu vecāki.
 • Skolā ir 9 klašu telpas, kurās notiek mācību un pulciņu nodarbības, skolotāju istaba, zāle svinīgiem pasākumiem un sporta stundām.

SKOLAS TRADĪCIJAS

 • 1.septembra svētki                        
 • Valsts un gadskārtu svētki
 • Jauno solistu konkurss “Do-Re-Mi”
 • Konkurss “Es pats…”
 • Skolas mācību projekti 
 • Interešu diena
 • Zinību balle
 • Nodarbību cikls pirmsskolai “Ķipars dara” 
 • Kustību diena
 • Mātes dienas svētki un Vecvecāku pēcpusdiena
 • Skolas zinātniskā konferencīte
 • Vingrošanas  pauze “Vingro vesels”


INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Radošās spējas un talantus skolēni var attīstīt, apmeklējot dažādus pulciņus un nodarbības: 

Studiju “Vārds”
Studiju “Do–Re–Mi”
Sporta pulciņu
Tautiskās dejas
Meiteņu un zēnu ansambli
Ansambli “Ki-kī”
1.-4.klašu kori

MŪSU ABSOLVENTI DOMĀ …

Mērķtiecīgums, labi rezultāti, radošas, atsaucīgas un laipnas skolotājas, oriģinālas idejas un jautrākie skolēni…
Tā varētu raksturot Inešu pamatskolu, vislabāko vietu, kur iesākt savu nākotni.

Rūdolfs

Inešu pamatskola – siltums, mīļums, jautrība, vissuperīgākie draugi un skolotājas,
atsaucība, jaunas zināšanas! VISLABĀKIE 9 gadi manā dzīvē…
Diāna

Inešu pamatskolu nekad neaizmirsīšu! Šo skolu vada radošas un dzīvespriecīgas skolotājas.
Šādus klasesbiedrus, ar kuriem kopā biju 9 gadus, nekad vairs neatradīšu!
Gusts

Vienmēr atsaucīgas skolotājas, saprotoši skolas biedri. Visforšākā un jautrākā skola novadā!
Zigmārs

Skola kā liela „gudrības bedre”.
Sandis

SKOLAS ADRESE:

“Zemnieki”,  Inešu pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4123,
telefons: 64129326
 
e-pasts: inesisk@inbox.lv

Close