TAURENES PAMATSKOLA

Taurenes pamatskola sāka darboties 1986.gadā kā skola – bērnudārzs. Tika atvērtas pirmās divas klases un četras bērnudārza grupas. 1991.gadā jau bija 9.klases. Skolas ēka ir jauna celtne, celta pēc individuāla projekta. Tā bija viena no pirmajām šāda veida celtnēm Latvijā. Skolas materiālās bāzes iekārtošanā atbalstu sniedza arī Taurenes pašvaldība un individuālie uzņēmumi.

Skolā darbojas dažādu interešu pulciņi. Regulāri tiek rīkotas skolēnu darbu izstādes. Kolektīvi sniedz koncertus skolā un pagastā, gan arī piedalās novada un republikas rīkotajos pasākumos.

Pēc skolas beigšanas skolēni turpina mācības arodvidusskolās, DACVĢ, Cēsu pilsētas ģimnāzijā, Vecpiebalgas vidusskolā, Priekuļu vidusskolā, Priekuļu LT un citās skolās.

Taurenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu  skatīt…

Taurenes pamatskolas Attīstības plāns 2015.-2019.gadam  skatīt

Skolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki.

Skolā darbojas dažādi pulciņi:* Tautu deju kolektīvi “Tracis”,

* Veselīga dzīvesveida laboratorija,
* Sporta pulciņš “Ašais”,
* Teātra pulciņš “Draiskulīši”
* Pop grupa “Kārumiņš”,
* Ansamblis “Karamele”,
* Studija “Čaklās rokas”,
* Radošo darbu pulciņš,
* Floristikas studija “Pipariņš”,
* Ritma dejas,
* Kokapstrādes pulciņš

 

Tradicionālie pasākumi skolā:


* Zinību diena,
* Skolotāju diena,
* Valsts svētku atzīmēšanas pasākumi un atceres brīži piemiņas dienās.
* Latviešu gadskārtu svētku atzīmēšana – Miķeļi, Mārtiņi, Pelnu diena, Lieldienas u.c.
* Projektu nedēļa,
* Pašdarbības kolektīvu koncerti Ziemassvētkos un Mātes dienā,
* Sporta dienas,
* Zvaniņa svētki,
* Bērnudārza izlaidums,
* Draudzīgā aicinājuma Pateicības diena,
* 100. diena skolā,
* Nakšņošana skolā “Zem zilās debesu bļodas”,
* “Superpuika un Supermeitene”,
* Erudīcijas konkursi,
* Muzikālās izrādes,
* Solistu konkurss “Do-re-mi”,
* Radošo darbu konkursi, izstādes,
* Olimpiāžu dalībnieku, labāko mācībās un sportā godināšana.

Taurenes pamatskola  ir un būs vieta, kurā iespējams  iegūt labu izglītību, iemācīties mācīties, sadarboties, domāt, secināt, spriest, atrast draugus, pilnveidot sevi dažādās aktivitātēs. Tā uzņems bērnus no mūsu pagasta, kā arī no citiem.

Mūsu skola ir un būs pagasta lepnums un sabiedriskās dzīves rosinātāja. Viss, ko darīsim, būs tikai par labu mūsu Taurenes pamatskolas audzēkņiem!

Skolas simboli:


Karogs –
mūsu skolas karogs tika izveidots uz skolas 20 gadu jubileju. Tieši salidojumā arī to iesvētīja. Tā autors ir Raimonds Rinkēvičs. Karogs ir baltā krāsā, bet tā iekšpusē uz zila fona ir iezīmēta pūcīte – skolas logo.

  


Logo –
tā ir mūsu gudrā pūce, kas simbolizē gudrību.

 

 

 

   

Skolas himna:

“Atmiņu zvans” – tās autors Andris Vilders

 
Laiks nelūdzams, minūtes dzen
Liekas tas bij’ pavisam nesen
Nācām mēs šeit, labdienas teikt
Tev, skolas nams, man pils
Solis tik mazs, gājējs tāds pats
Acīs kluss prieks, kaut nedrošs vēl skats
Asteru zieds, pretim tiek sniegtsTev, skolotāj

Piedz. Šeit sapņoti bērna skaistākie sapņi
Raudāts un smiets, nebij’ mums liegts patvērums Tavs
o-o-o-o Visu, it visu atmiņām apvij, to, kas bij’grūts,
Katram, kas gūts, sirdij, kas gūts.
Kādēļ tik skumjš, šodien šis zvans
Miklums ir acīs Tev, arī man
Sirds mazliet smeldz, nebūs vairs šēit
Septembra zelts o-o-o-o
Vēl brīdis īss, jāiet tik drīz
Ceļš katram savs, izvēlēts sauc
Dzīve, kas būs jāveido mums, tik pašiem mums.

Piedz.

Taurenes pamatskolas avīze vecākiem “Avotiņš”

 septembris  novembris  decembris

 

Skolas adrese:

Taurenes pamatskola,Krasta iela 2,
Taurene, Taurenes pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4119

Tālrunis skolas dežurantam: 64170249,
direktorei: 64170271,
fakss – 64161969 (vienots visā novadā – sūtot norādīt iestādi)
e-pasts: taurene.skola@vecpiebalga.lv

Close