VECPIEBALGAS VIDUSSKOLA

Vecpiebalgas vidusskola

Tagad Vecpiebalgas vidusskolai ir sava mājas lapa https://vecpiebalgasvsk.lv/

KONTAKTI

Vecpiebalgas vidusskola
Gaismas iela 2, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pagasts,
Cēsu novads, LV-4122

Sekretāre: +371 64161448
Direktore: +371 26497579
Fakss: +371 64161969
(novadā kopīgs, norādot iestādi)
E-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv

Back to top button