Karstās ziņasKonkursiNovadsPārvaldes jaunumi

Izsludināts projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde izsludina projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursā tiks atbalstīti projekti, kas saistīti ar vides sakārtošanu un labiekārtošanu, sabiedrisku kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšanu. 

Šim projektu konkursam kopējā paredzētā summa ir 2500 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts atbalsts līdz 500 EUR. Minimālā atbalsta summa 100 EUR. Atbalsta intensitāte – līdz 100%.

Projekta konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt  iedzīvotāju iesaisti dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.  

Konkursā projektus var iesniegt nevalstiska organizācija (biedrība, nodibinājums un reliģiska organizācija), kuras juridiskā adrese ir Cēsu novada teritorijā un neformāla grupa, kurā  apvienojušies  vismaz trīs pilngadīgi novada iedzīvotāji.  

Projekta aktivitātēm jānotiek Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā un atbalstītie projekti jāīsteno līdz 2022.gada 31.oktobrim.

Projektu pieteikumi Vecpiebalgas apvienības pārvaldei jāiesniedz līdz šī gada 20.maijam.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Vecpiebalgas apvienības pārvaldē (Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads), pieteikumu iesniedzot elektroniskā veidā, e-pastā: vecpiebalga@cesunovads.lv.

Saņemtie projekta pieteikumi tiks izvērtēti mēneša laikā no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa un rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.vecpiebalga.lv un Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Cēsu Novada Vēstis”.

Projekta dokumenti:

Saistītie raksti

Back to top button