KultūraNovads

JAUNO DARBA SEZONU UZSĀK VECPIEBALGAS NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI

Jauno darba sezonu uzsāk  Vecpiebalgas novada amatiermākslas kolektīvi un interešu izglītības grupas Dzērbenes, Inešu, Kaives tautas namā un Taurenes un Vecpiebalgas kultūras namā.Sākot  sezonu, kolektīvi gaida jaunus dalībniekus! Ieskaties! Izvēlies! Atnāc un piedalies!

Inešu tautas nams (vadītāja Sarmīte Beķere, t.22022895)

 • Dāmu deju kolektīvs „Drostaliņas”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 11.00
 • Vecpiebalgas muižas sieviešu koris, diriģents Jānis Rijnieks, koncertmeistare Aleksandra Lāce ceturtdienās plkst. 19.30
 • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Līga Beķere, otrdienās plkst. 10.00

Dzērbenes tautas nams ( vadītāja Daina Šmite, t.29408315)

 • Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās 16.00
 • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgzna, otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00
 • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, trešdienās, ceturtdienās plkst.15.00
 • Tekstilrokdarbu pulciņš, vadītāja Ērika Māldere, ceturtdienās 18.00

Kaives tautas nams (vadītāja Agnese Caunīte-Bērziņa, t. 26309040)

 • Rokdarbu pulciņš „Saulessvece”, vadītāja Inese Suta, otrdienās plkst. 15.30
 • Amatierteātris „Aka”, režisore Baiba Jukneviča, ceturtdienās plkst. 18.00
 • Kaives jaunais ansamblis, vadītāja Agnese Caunīte Bērziņa, individuālais laika plānojums

Taurenes kultūras nams (vadītāja Ginta Babre, t.22032942)

 • Jauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoliņa, kormeistare Guna Rācene, pirmdienās plkst. 18.30
 • Amatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jurago, trešdienās plkst. 18.30
 • Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, otrdienās, ceturtdienās 8.00
 • JAUNUMS! Interešu – stāstnieku pulciņš, vadītāja Mārīte Šķēle
 • Pensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Sarmīte Lielā, katra mēneša otrajā trešdienā plkst.11.00
 • Vingrošanas zāle ‘’Taifūns’’ pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.18. līdz plkst. 20.00
 • Aktīvā vingrošana, pēc individuālā laika plānojuma

Vecpiebalgas kultūras nams (vadītāja Zigrīda Ruicēna, t.26493591)

 • Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče, ceturtdienās plkst.18.00 Aušanas darbnīcā
 • Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs E grupa „Mudurainis”, vadītāja Antra Grinberga, trešdienās plkst. 19.00
 • Senioru tautisko deju kolektīvs F grupa „Mudurainis XO”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 19.00
 • Jauniešu tautisko deju kolektīvs C grupa „Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst. 15.30 , trešdienās plkst. 15.30
 • Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs „Mazputniņš”, vadītāja Mārīte Lācgalve, pirmdienās, piektdienās plkst. 11.00
 • Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs D grupa „Balga”, vadītājs Kaspars Brauns, mēģinājumi Rīgā otrdienās plkst. 19.30
 • Vokālais ansamblis, vadītāja Astra Piruška, ceturtdienās 18.00
 • Amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst. 19.00
 • Senioru klubs „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķere, satikšanās katra mēneša 17. datumā plkst. 12.00

Sākot  sezonu, kolektīvi gaida jaunus dalībniekus!
Ieskaties! Izvēlies! Atnāc un piedalies!

Radošu un panākumiem bagātu sezonu visiem aktīvajiem un darbīgajiem māksliniekiem, kolektīvu vadītājiem un kultūras darbiniekiem!

Zigrīda Ruicēna, Kultūras nodaļas vadītāja

Saistītie raksti

Apskati arī šo

Close
Back to top button

Close