DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT!

Septembris 2020. Priekšsēdētāja sleja.
Cienījamie Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, skolēni, skolotāji, vecāki un skolu darbinieki!
Pēc pusgada piespiedu brīvlaika aizvadītajā nedēļā Vecpiebalgas novada mācību iestādes atkal vēra savas durvis, lai klātienē sanāktu uz Zinību dienas svinīgajiem pasākumiem. Gan Vecpiebalgas novada pamatskolā, gan Vecpiebalgas vidusskolā, gan abos bērnudārzos, gan mākslas un mūzikas skolās šis 1. septembris ir bijis ļoti gaidīts.
Tā kā nedzīvojam pilsētā, tad mūsu mācību iestādēm nebija grūti izšķirties, kādu apmācību modeli izvēlēties – tas būs klātienes modelis, līdz ar to visiem ir iespēja atgriezties skolās. Protams, tas nemazina atbildību, un epidemioloģiskie drošības pasākumi ir jāievēro ikvienam, tāpēc skolas ir izstrādājušas stingru kārtību, kā tas tiks īstenots. Novēlu ikkatram no mums – gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem -, lai mums nenāktos atgriezties pie attālinātā mācību procesa. Ļoti lielā mērā tas ir atkarīgs no mums pašiem, cik būsim atbildīgi un kā spēsim ievērot valstī noteiktos drošības noteikumus.
Nav ļaunuma bez labuma. Līdz ar ilgāku mācību procesa dīkstāvi jau savlaicīgi pavasarī pašvaldībā varējām uzsākt izglītības iestāžu pilnveidošanu – gan abās skolās, gan mākslas un mūzikas programmās, gan abos bērnudārzos tika remontētas telpas, gādātas jaunas mēbeles, materiāltehniskie līdzekļi un ieviestas jaunas programmas. Beidzamajā laikā par to nācies daudz atzinīgu vārdu saņemt gan no pedagogiem, gan vecākiem. Priecājas arī bērni. Taču vēlos uzsvērt, ka tam par pamatu ir sadarbība – domes un pašvaldības sadarbība ar skolu, pirmsskolu vadītājiem, pedagogiem un vecākiem. Pateicoties šai sadarbībai, ieguldījumi mūsu izglītības iestādēs ir mērķtiecīgi. Arī turpmāk, kamēr varēsim paši lemt šeit pat Vecpiebalgas novadā, mēs ieguldīsim mūsu izglītības iestāžu attīstībā. Ļoti ceru, ka jau vistuvākajā laikā varēsim noslēgt vidusskolas sporta stadiona rekonstrukciju un skolēniem, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem būs pieejama ļoti kvalitatīva, mūsdienīgi aprīkota sporta infrastruktūra.
Reiz kādā intervijā zinātnieks, kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs teica, ka izglītība ir tas, kas paliek pāri, kad aizmirstas skolā apgūtais. Tāpēc novēlu mūsu skolēniem daudz zinātkāres un pacietības! Sveicu ikvienu novada iedzīvotāju, bet jo īpaši mūsu bērnus, uzsākot jauno mācību gadu!
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button