ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

K.SKALBES DZIMTO MĀJU “INCĒNI” VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada 21.jūnijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta (Nr.11-09-LL29-L413201-000004) pieteikumu „K.Skalbes dzimto māju „Incēni” vienkāršota renovācija” kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir atjaunot K.Skalbes dzimtās mājas „Incēni” kā vēsturiskajam Piebalgas novadam raksturīgu lauku māju. Radīt optimālus apstākļus ēkas saglabāšanai un izmantošanai muzeju izglītojošā darbā, veidojot kvalitatīvu ekskursiju, sarīkojumu un izglītojoši izklaidējošu aktivitāšu vietu. Nodrošināt Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem un muzeju apmeklētājiem sakārtotu kultūrvidi.

Pēc projekta īstenošanas Vecpiebalgas novada iedzīvotāji un K.Skalbes memoriālā muzeja apmeklētāji saņems kvalitatīvu kultūras produktu.Tiks nodrošināta līdz šim slēgtās ēkas pieejamība, iespēja radošāk un vispusīgāk izpausties dažādos muzeja sarīkojumos, būs iegūta telpa dažādām izglītojoši izklaidējošām aktivitātēm. Tā būs vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem apzināties un izprast savas identitātes saknes, kur sanākt kopā mūža gados, ja savu dzimtas māju vairs nav, kur tikties piebaldzēniem, kuri vairs nedzīvo Vecpiebalgā. Tā būs sakārtota nacionālās nozīmes kultūrvēsturiska vieta iedzīvotāju kvalitatīvai atpūtai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 239.59 LVL, no kurām ELFLA finansējums ir 5 429.69 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots 2011.gada laikā.

Saistītie raksti

Back to top button