KALNA KAIBĒNI

Brāļu Kaudzīšu muzejs “Kalna Kaibēni”

tālr.: 26185382
GPS: 57.0280, 25.7223

Piedāvājam:

 ekskursijas individuālajiem apmeklētājiem;
ekskursijas grupām;
naktsmītnes (telšu un ugunskura vieta 1 pers. EUR 3.00 (bez PVN), telpas nakšņosanai 1 pers. EUR 8.00 (bez PVN));
telpas īre konferencēm un citiem pasākumiem (līdz 30 pers.) EUR 45.00 (bez PVN). (Lai veiktu rezervāciju, zvanīt pa tālruni 26185382; personīgi Aivaram Ošiņam)

Darba laiks:

atvērts apmeklētājiem no 15.maija līdz 15.oktobrim;
trešdiena – svētdiena 10.00 – 17.00

Te būs pamatu pamats viņu dzīvošanai nākamībā..”
– J. Kalniņš par brāļiem Kaudzītēm

1929. gadā nodibinātais brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu piemiņas muzejs vienlaikus ir vecākais memoriālais muzejs Latvijā un 19. gs. 60.-70. gadu skolu vēstures piemineklis. ,,Kalna Kaibēnos” Kaudzītes uzrakstīja romānu “Mērnieku laiki” un gandrīz visas pārējās no savām apmēram pussimts grāmatām, izloloja daudzu sabiedrisko pasākumu ieceres un pirmajos 14 sava garā skolotāju darba mūža gados mācīja 1229 skolēnus. No 1868. līdz 1882. gadam ,,Kalna Kaibēnos” atradās pagastskola Matīss Kaudzīte bija tās skolotājs, Reinis – skolotāja palīgs. Stundās Kaudzītes centās iemācīt skolēniem patstāvīgi vērot, spriest un darīt, censties izprast praktiskās dzīves lietu un parādību jēgu, uztvert skaistumu un priecāties par to.

Brāļu Kaudzīšu vadībā “Kalna Kaibēnu” skola iemantoja labu slavu. Audzēkņu skaits strauji auga un radās nepieciešamība uzcelt jaunu, tieši izglītības mērķiem paredzētu skolas ēku. 1882. gadā skola no “Kalna Kaibēniem” tika pārcelta uz netālo jaunās Ogrēnskolas ēku. Brāļi Kaudzītes nopirka “Kalna Kaibēnus” un skolotāja darbu turpināja Ogrēnskolā. Rakstnieku dzīves laika mājas iekārtojums, ceļojumu piemiņas lietas, sadzīves priekšmeti, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, stāsta par rakstnieku dzīvi, pedagoģisko, sabiedrisko un literāro darbību. “Kalna Kaibēnu” dārzā apmeklētāju gaida sastapšanās ar romāna “Mērnieku laiki” tēliem, leģendārais “atmiņu stūrītis”.

Back to top button