TAURENES KULTŪRAS NAMS

Nēķins
Taurenes pagasts
Vecpiebalgas novads
LV-4119

Kultūras nama vadītāja  Ginta Babre
T. +371 22032942
e-pasts: ginta.babre@vecpiebalga.lv 

        Taurenē senā, moderni atremontētā pilī darbojas kultūras nams ar zāli 200 skatītāju vietām. Pie kultūras nama – upes ielokā – atrodas brīvdabas estrāde ar labu akustiku un 1500 sēdvietām.

Taurenes kultūras namā regulāri notiek dažādi pasākumi:

 ·       koncerti,
·       
izstādes,
·       
balles un diskotēkas,
·       
karnevāli,
·       
tematiskie vakari,
·       
radošo darbu nodarbības

Kultūras nama galvenais uzdevums: radīt iespējas  novada iedzīvotājiem pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, sava intelekta un spēju izkopšanai. Taurenē ir stabili pašdarbības kolektīvi, kas sasnieguši labu māksliniecisko līmeni, gūst panākumus novadā, aktīvi piedalās valsts organizētajos tautas mākslas pasākumos.


Taurenes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi:

• Koris „Pie Gaujas” –  pirmdienās plkst.18.30 (diriģente Solveiga Vītoliņa, t.25978669);

• Amatierteātris „Radi” –  otrdienās plkst.19.00 (režisore Gunita Gedroica-Jurago, t.22498394);

• Dāmu deju grupa  „Pavasara sapņi” –  ceturtdienās plkst.18.00 (vadītāja Ilze Cīrule, t.26314158);

Pirmsskolas tautisko deju kolektīvi – otrdienās, ceturtdienās plkst.8.00 Taurenes pamatskolā (vadītāja Dace Potaša, t.26347316);

Sākumskolas  un  pamatskolas  tautisko deju kolektīvi – pirmdienās, otrdienās, piektdienās plkst.11.20 Taurenes pamatskolā (vadītājs Andris Sakss, t.26415585).

Close