TAURENES KULTŪRAS NAMS

Nēķina muiža
Taurenes pagasts
Cēsu novads
LV-4119

Kultūras nama vadītāja  Ginta Babre
T. +371 22032942
e-pasts: ginta.babre@cesunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks 10.00-15.00

Taurenē senā, moderni atremontētā pilī darbojas kultūras nams ar zāli 200 skatītāju vietām. Pie kultūras nama – upes ielokā – atrodas brīvdabas estrāde ar labu akustiku un 1500 sēdvietām.
Taurenes kultūras namā regulāri notiek dažādi pasākumi:

 ·       koncerti,
·       
izstādes,
·       
balles un diskotēkas,
·       
karnevāli,
·       
tematiskie vakari,
·       
radošo darbu nodarbības

Kultūras nama galvenais uzdevums: radīt iespējas  novada iedzīvotājiem pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, sava intelekta un spēju izkopšanai. Taurenē ir stabili pašdarbības kolektīvi, kas sasnieguši labu māksliniecisko līmeni, gūst panākumus novadā, aktīvi piedalās valsts organizētajos tautas mākslas pasākumos.


Taurenes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi:

  • Jauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga Vītoliņa, kormeistare Guna Rācene, pirmdienās plkst. 18.30
  • Amatierteātris „Radi”, režisore Gunita Gedroica-Jurago, trešdienās plkst. 18.30
  • Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša, otrdienās, ceturtdienās 8.00
  • Interešu – stāstnieku pulciņš, vadītāja Mārīte Šķēle
  • Pensionāru klubs „Randiņš”, vadītāja Sarmīte Lielā, katra mēneša otrajā trešdienā plkst.11.00
  • Vingrošanas zāle ‘’Taifūns’’ pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.18. līdz plkst. 20.00
  • Aktīvā vingrošana, pēc individuālā laika plānojuma
Back to top button