IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm

Publikācijas datums 29.09.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9. panta kārtībā
Iepirkuma veids Pakalpojums
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Lauma Bogdanova, tālr.: 64172019, e-pasts: lauma.bogdanova@vecpiebalga.lv

Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis, tālr.: 20232963;

Dzērbenes katlumāja – Viesturs Melbārdis, tālr.: 20242023;

Kaives katlumāja – Māris Bērziņš, tālr.: 26591112

Identifikācijas numurs VNP 2017/21
Paredzamā iepirkuma priekšmets Kurināmās malkas piegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēm”
CVP kods 03413000-8
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 10.oktobrim plkst.16.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Rezultāts šeit…

Līgums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button