IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā

Publikācijas datums
20.maijs 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis tālr. 29366057, fakss 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/17 ZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Alauksta ezerā”
CVP kods
03311000-2
Iesniegšanas laiks līdz 2014.gada 02.jūnijam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

 

Saistītie raksti

Back to top button