Nekustamais īpašums

“Mežmalas”

Pamatinformācija par īpašumu Atrašanās vieta „Mežmalas”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Īpašnieks Vecpiebalgas novada pašvaldība
Kadastra numurs 4292 001 0089
Kopējā objekta platība Zeme 0.9 ha

Ēka 371 m²

Plānotais darījuma veids Iznomāšana
Galvenais izmantošanas veids Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, remontdarbnīca, rūpnieciskā ražošana
Plānotā atļautā izmantošana Lauku zemes
Apgrūtinājumi Valsts autoceļa P 3 Garkalne-Alauksts aizsargjosla-

neapgrūtina īpašuma izmantošanu

Komunikācijas, pieejamība Piebraucamais ceļš un stāvoklis Valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne-Alauksts malā, asfaltēts piebraucamais ceļš un stāvlaukums, aptuveni 2.3 km attālumā no autoceļa  P 30
Komunikācijas Elektrība
Kontaktinformācija Daina Slaidiņa, galvenā nekustamā īpašuma speciāliste T.:64170464; 26115317

Saistītie raksti

Back to top button