IzglītībaKultūra

MUZEJU NAKTS 2018 VECPIEBALGAS NOVADĀ

19.maijā visā Latvijā notiks ikgadējā starptautiskā akcija Muzeju nakts.  Latvijas simtgades reizē Muzeju nakts tēma ir „Šūpulis”. Katras tautas un nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis. Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un tautas šūpuli. Muzeju naktī godināsim šūpuļu darinātājus, sargātājus un šūpotājus!

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ

Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” piedāvā pasākumu ciklu „Šūpuļdziesma piebaldzēnam”

19.00 Izstādes „Šūpuļdziesma piebaldzēnam” atklāšana E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā „Jāņaskola”. Piedalās Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis „Žagariņi” ar programmu „Gabaliņš no manas sirds”, vad. Aija Sila.

20.00 Mākslinieces Ievas Jurjānes Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” ilustrāciju  izstādes atklāšana K. Skalbes muzejā „Saulrieti”. Kārļa Skalbes dzimtajās mājās „Incēni” jauniešu centra  „Balgas strops” organizētas aktivitātes.

21.00 Dzintara izstādes „Pa saules ceļu” atklāšana A. Austriņa muzejā „Kaikaši”. Bērnu rotaļu istabas atvēršana ar Piebalgas dižgaru bērnu foto izstādi. Rotaļas, atrakcijas, spēles, mūzika, multfilmas.

22.00 Gaismas nesēju alejas iedegšana brāļu Kaudzīšu muzejā „Kalna Kaibēni” . Fotostūrītis, brīvdabas kino skatīšanās, filma „Mērnieku laiki”.

19.00 – 01.00  Dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes, izstādes un ekspozīcijas Muzeju nakts garumā visos PMA “Orisāre” muzejos.

 

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija “Vēveri” aicina uz pasākumu “Pilna Māras istabiņa sīku, mazu šūpulīšu…”

12.00 – 12.50 „1936.g. antropoloģiskā ekspedīcija Vecpiebalgā” (dr. hist. Rita Grāvere).
Stāstījums par profesora J.Prīmaņa ekspedīcijas rezultātiem Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā, par tā laika iedzīvotājiem, viņu leģendām par savu izcelsmi, fizisko tipu, novecošanu, ilgdzīvotājiem un citiem antropoloģiskiem jautājumiem.    

12.50-13.20 „Viensētu grupu (puduru) veidošanās Piebalgā” (dr. hist. Mārtiņš Kuplais).
Stāstījums par Piebalgai raksturīgajām viensētu grupām, to izveidošanās procesiem un etnogrāfiskajām iezīmēm.

13.20 – 13.55 „19. gadsimta beigu Piebalgas apģērbs Krievijas Etnogrāfiskā muzeja krājumā”  (dr. hist. Aija Jansone).
Lasījums par  to Piebalgas apģērbu kolekcijas daļu, kas ikdienā nav viegli pieejama: krājuma izveides vēsture, apģērba raksturīgākās tendences.

14.00 – 14.30 „Projekta vīzija: ainava un cilvēks starp trim Piebalgas ezeriem” (Valters Grīviņš, mag. hist. Edgars Žīgurs).
Klausītāji tiks iepazīstināti un aicināti līdzdarboties iecerē par Vēveru apkārtnes kultūrvēsturiskās telpas un vēsturisko procesu izpēti, dokumentēšanu, apkopošanu.

No 14.30 visiem interesentiem būs iespēja apskatīt muzeju “Vēveri” gida pavadībā un uzzināt vairāk par tā vēsturi un tajā apskatāmajiem priekšmetiem.

19.00 – 23.00 Muzeju nakts “Vēveros”

  • šūpuļu izstāde
  • aušanas un celošanas darbnīcas
  • iespēja izmēģināt roku rotaļlietu izgatavošanā
  • maizes izšūpošana no abras līdz krāsnij un siltā kukulīša nogaršošana (~ 20:00)

Ieeja pasākumā bez maksas.

 

Dzērbenes pilī

19.00 Vēstures pulciņa “Serben” izveidoto grāmatu  “Vectēva stāsti”, “Meža brāļu kustība Dzērbenē un tās apkārtnē” prezentācija,  filmas “Es sapni par Latviju pagalvī liku” demonstrācija, novadpētniecības ekspozīcijas apskate.

 

Taurenes novadpētniecības muzejā

21.00 dokumentālā spēlfilma „Mērijas ceļojums”
Ieejas maksa –  1,00 eiro
*Bez viņas Latvijas muzeji būtu tukši…  Daiga Kažociņa atveido Mēriju Grīnbergu (1909 – 1975), pateicoties kurai, nacistu 1944.gadā izvestās Latvijas mākslas vērtības atgriezās dzimtenē.  

Saistītie raksti

Apskati arī šo

Close
Back to top button

Close