Izsoles

Nedzīvojamo telpu – noliktavas ēkā -īpašumā „Pils parks” nomas tiesību izsole

2021.gada 15.jūnijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā „Alauksta iela 4” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 169.9 m² platībā noliktavas ēkā īpašumā „Pils parks” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 25.42 eiro/m² (bez PVN) mēnesī , izsoles solis 0,10 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2021.gada 14.jūnija plkst. 16:00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, administrācijas sekretārei vai elektroniski, nosūtot uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa, 22031720 Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button