IzsolesPārvaldes jaunumi

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole nedzīvojamā ēkā “Katlumāja”

2022.gada 29.aprīlī plkst.9.00 “Pilī”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 20.5 m² platībā nedzīvojamā ēkā “Katlumāja”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, ēkas kadastra apzīmējums 4250 007 0188 004 . Telpu lietošanas mērķis – friziera pakalpojumu sniegšana.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 6.15 EUR/mēnesī  (bez PVN), Izsoles solis – EUR 0,10. Nomas līguma termiņš 5 gadi.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 29.aprīļa plkst.8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija –  tālr. 26115317 Daina Slaidiņa, daina.slaidina@cesunovads.lv.

Nomas tiesību izsoles organizētājsCēsu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, iestāde Vecpiebalgas apvienības pārvalde, reģ. Nr. 90000057259, adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4122 e-pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv, tālr.64107279
Nomas tiesību izsoles veidsPirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Nomas objektsTelpas nedzīvojamā ēkā “Katlumāja”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0188 004 ,telpas Nr.14 un 19  pēc ēkas kadastrālās uzmērīšanas  lietas, ar kopējo platību 20.5 m2
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumiTelpas ir labā stāvoklī. Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā. Telpu lietošanas mērķis – friziera pakalpojumu sniegšana
Maksimālais iznomāšanas termiņš5 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis EUR 6.15 (bez PVN) mēnesī Izsoles solis – 0,10 EUR
Izsoles norises vieta un laiks2022.gada 29.aprīlī plkst.9.00 “Pilī”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā.
Iznomājamā objekta apskates vieta un laiksSākot ar informācijas publicēšanas dienu Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapā www.vecpiebalga.lv līdz 2022.gada 28.aprīļa plkst.16.00, saskaņojot to pa tālruni 26520209 ar Andri Laumani, Dzērbenes pagasta saimniecības vadītāju.
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiksPieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, Vecpiebalgas pagasta klientu apkalpošanas centra vadītājai  vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv , sākot ar informācijas publicēšanas dienu Vecpiebalgas apvienības pārvaldes  mājas lapā www.vecpiebalga.lv līdz 2022.gada 29.aprīļa plkst.8.50.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button