Izsoles

Nomas tiesību izsole telpām nedzīvojamā ēkā „Internāts” Gaismas ielā 6, Vecpiebalgas pagastā

2018. gada 14. februārī  plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, notiks nomas tiesību izsole telpām 14,0 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Internāts” Gaismas ielā 6, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.

Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 13. februāra  plkst. 16.00.

Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā, sekretārei.

Informācija pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv , sadaļā Aktualitātes/Izsoles,  tālr. uzziņām: 26115317, Daina Slaidiņa.

Telpu nomas līguma projekts skatīt…

Izsoles noteikumi skatīt…

Publicējamā informācija skatīt…

Saistītie raksti

Back to top button