ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā (iepriekš novada teritorijā) kopš 1999.gada atkritumus apsaimnieko SIA “ZAAO”. VAIRĀK INFORMĀCIJAS par SIA “ZAAO” birojā Rīgas ielā 32, Valmierā, kā arī mājaslapā www.zaao.lv un pa tālruni 64281250 vai 2651556.

SIA „ZAAO”  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā –  16,01 eiro   par 1m3  atkritumu (bez PVN). Maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta norādītas adreses – 31,05 eiro par 1 m3 (bez PVN).

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus SIA “ZAAO” Vecpiebalgas novadā ir izvietojis EKO punktus – tie ir publiski pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. EKO punkts sastāv no konteineru pāra – viens konteiners paredzēts izlietotajam iepakojumam, otrs – stikla iepakojumam. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA par EKO punktos nododamajiem atkritumiem un to pareizu sagatavošanu.

Nododot pareizi sašķirotus atkritumus EKO punkta konteineros, tie tiek pieņemti bez papildu samaksas. Tādējādi samazinās kopējais sadzīves atkritumu apjoms, par ko tiek maksāta atkritumu apsaimniekošanas maksa. EKO LAUKUMU KARTE

INTERAKTĪVĀ ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS KARTE

Dzīvojot privātmāju teritorijā, ērtākai atkritumu šķirošanai iespējams iegādāties EKO somu, ko SIA “ZAAO” iztukšos bez maksas, tādējādi samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA.

Back to top button