Psihologa pakalpojumi


Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Psihologa konsultācijas

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
– individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitācija;
– ģimenes konsultēšana;
– psiholoģiskais atbalsts bērniem (līdz 18 gadu vecumam) – diagnostika, korekcija, konsultēšana un rehabilitācija;
– psiholoģiskā diagnostika;
– psihologa atzinuma sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.).

Pakalpojuma saņēmējs:Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Psihologu profesionālās darbības likums, psihologu ētikas kodekss

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:Nav

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:Nav

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi :Bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšana: Klātiene, pieprasot Sociālajā dienestā vai personiski sazinoties ar psihologu.

Pakalpojuma sniedzējs : Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Psiholoģe ANITA PRODNIECE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.25602769, e-pastsanita.prodniece@vecpiebalga.lv
otrdienās 10.00-15.00

 

Back to top button