Rūpnieciskās zvejas tiesību noma

Pakalpojuma nosaukums: Rūpnieciskās zvejas tiesību noma Vecpiebalgas novada publiskajās ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij.

 Pakalpojuma apraksts: Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana fiziskām personām pašpatēriņam ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi.

Atbildīgā iestāde: Vecpiebalgas novada pašvaldība

 Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska persona

Maksa par pakalpojumu: EUR 19,92 (zivju murds), EUR 5,70 (tīkls, 5m), EUR 28,46 (zušu murds)

Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātienē, elektroniski, pasts

Adrese, uzziņas, konsultācijas:
1. novada pašvaldība – Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tel.64107279, 28381960;
2. Dzērbenes pagasta pārvalde – „Pils”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118, tel.64107280;
3. Inešu pagasta pārvalde – „Pils”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123, tel.64129328, 22008446;
4. Kaives pagasta pārvalde – „Pagasta Dārziņi”, Kaive, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4144, tel.64125766;
5. Taurenes pagasta pārvalde – „Nēķins”, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119, tel.64170228.

Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Iesniegums

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:
Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību;
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks:

10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un apmaksas veikšanas pašvaldība izsniedz nomas līgumu. Pēc tam pakalpojuma ņēmējam jāvēršas Valsts vides dienestā zvejas licences saņemšanai

Back to top button