SAIMNIECĪBAS NODAĻA

Adrese: Pils, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123
Darba laiks darba dienās 8.00 – 17.00, pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00

KONTAKTI

Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs Viesturis Burjots
Tālr.: +371 20238995
e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis
Tālr.: +371 20242023
e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv

Kaives saimniecības vadītājs Māris Bērziņš
Tālr.: +371 26591112
e-pasts: maris.berzins@vecpiebalga.lv

Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis
Tālr.: +371 20232963
e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv

Vecpiebalgas saimniecības vadītājs Aldis Mālnieks
Tālr.: +371 22016879
e-pasts: aldis.malnieks@vecpiebalga.lv

SAIMNIECĪBAS NODAĻAS STRUKTŪRA

SAIMNIECĪBAS NODAĻAS FUNKCIJAS:

  • ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
  • teritorijas labiekārtošana;
  • pašvaldības autoceļu uzturēšana;
  • novada kapu saimniecība;
  • ielu apgaismojums;
  • asenizācijas pakalpojums.

TARIFI

Saimniecības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojums skatīt
No 2018. gada 1. novembra izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos, skatīt cenrādis

INFRASTRUKTŪRA

Vecpiebalgas novada pašvaldības  ceļu un ielu saraksts skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) 2018.g. skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 2018. gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.martam) skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu uzturēšanas klases skatīt

2018. gadā sniega tīrīšanas pakalpojumus Vecpiebalgas novada teritorijā sniedz:
Dzērbenes pagastā – Uldis Radziņš,
Inešu pagastā – zemnieku saimniecība „Lejas – Barackas”,
Kaives pagastā – zemnieka saimniecība „MB TEHNIKA”,
Taurenes pagastā – Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība „Uzvaras kalns”,
Vecpiebalgas pagastā – zemnieku saimniecība „Lejas – Barackas”.

Close