SAIMNIECĪBAS NODAĻA

Adrese: Norkalni 2, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Darba laiks darba dienās 8.00 – 17.00, pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00

KONTAKTI

Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš
Tālr.: +371 22016879
e-pasts: andris.lapins@vecpiebalga.lv

Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis
Tālr.: +371 20242023
e-pasts: viesturs.melbardis@vecpiebalga.lv

Inešu saimniecības vadītājs Viesturis Burjots
Tālr.: +371 20238995
e-pasts: viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

Kaives saimniecības vadītājs Māris Bērziņš
Tālr.: +371 26591112
e-pasts: maris.berzins@vecpiebalga.lv

Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis
Tālr.: +371 20232963
e-pasts: guntis.eglitis@vecpiebalga.lv

SAIMNIECĪBAS NODAĻAS FUNKCIJAS:

  • ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
  • teritorijas labiekārtošana;
  • pašvaldības autoceļu uzturēšana;
  • novada kapu saimniecība;
  • ielu apgaismojums;
  • asenizācijas pakalpojums.

TARIFI

Saimniecības nodaļas sniegto maksas pakalpojumu izcenojums skatīt

INFRASTRUKTŪRA

Vecpiebalgas novada pašvaldības  ceļu un ielu saraksts skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) 2018.g. skatīt
Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu uzturēšanas klases skatīt

2018. gadā sniega tīrīšanas pakalpojumus Vecpiebalgas novada teritorijā sniedz:
Dzērbenes pagastā – Uldis Radziņš,
Inešu pagastā – zemnieku saimniecība „Lejas – Barackas”,
Kaives pagastā – zemnieka saimniecība „MB TEHNIKA”,
Taurenes pagastā – Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība „Uzvaras kalns”,
Vecpiebalgas pagastā – zemnieku saimniecība „Lejas – Barackas”.

Close