SAIMNIECĪBAS NODAĻA

Adrese: Pils, Inešu pagasts, Cēsu novads, LV-4123

KONTAKTI

Saimniecības nodaļas vadītājs, Inešu saimniecības vadītājs Viesturis Burjots
Tālr.: +371 20238995
e-pasts: viesturis.burjots@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 17.00 – 18.00

Dzērbenes saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis
Tālr.: +371 26106679
e-pasts: viesturs.melbardis@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 17.00 – 18.00

Kaives saimniecības vadītājs Māris Bērziņš
Tālr.: +371 26591112
e-pasts: maris.berzins@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 17.00 – 18.00

Taurenes saimniecības vadītājs Guntis Eglītis
Tālr.: +371 20232963
e-pasts: guntis.eglitis@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 17.00 – 18.00

Vecpiebalgas saimniecības vadītājs Aldis Mālnieks
Tālr.: +371 22016879
e-pasts: aldis.malnieks@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 17.00 – 18.00

SAIMNIECĪBAS NODAĻAS STRUKTŪRA

SAIMNIECĪBAS NODAĻAS FUNKCIJAS:

  • ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
  • teritorijas labiekārtošana;
  • pašvaldības autoceļu uzturēšana;
  • novada kapu saimniecība;
  • ielu apgaismojums;
  • asenizācijas pakalpojums.

TARIFI

No 2021. gada 1. oktobra izmaiņas komunālo pakalpojumu tarifos:

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērv.Esošais tarifs bez PVN (euro)Apstiprinātais tarifs no 01.10.2021 bez PVN (euro)% izmaiņas
1ApkureMwh  50,7  57,7  13,81
2Karstā ūdens uzsildīšana apkures sezonas laikām33,54,014,29

INFRASTRUKTŪRA

Vecpiebalgas novada pašvaldības  ceļu un ielu saraksts un shēmas  (apstiprināts VAS ‘Latvijas Valsts ceļi” 2018. gada 13. novembrī)

Back to top button