IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Pašvaldības ceļa “Kļavas – Pludmale” rekonstrukcija

Publikācijas datums
11.marts 2014.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Projektu vadītāja Lelde Burdaja tālr. 25618443, fakss 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv un lelde.burdaja@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/11 EZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Pašvaldības ceļa “Kļavas – Pludmale” rekonstrukcija
CVP kods
45233223-8
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 24.martam plkst. 16.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit…, tehniskā specifikācija šeit 2 3 …, tehniskais projekts šeit 2 3 4… un šeit
Jautājumi un atbildes Šeit …
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

 

Saistītie raksti

Back to top button