IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2017. GADS

Peldētavas labiekārtošana pie Dabaru ezera

Publikācijas datums 31.03.2017.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma  9.panta kārtībā
Iepirkuma veids Būvdarbi
Pasūtītājs Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona

Nolikums, dokumentācija: Inese Asarīte-Kokina, tālr.: 25411423, e-pasts: inese.asarite@vecpiebalga.lv

Tehniskā specifikācija: saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips, tālr.: 29453840, janis.vilips@vecpiebalga.lv

Identifikācijas numurs VNP 2017/13 ELFLA
Paredzamā iepirkuma priekšmets Peldētavas labiekārtošana pie Dabaru ezera
CVP kods  45000000-7
Piedāvājums spēkā līdz 2017.gada 11.aprīlim plkst.10.00
Vērtēšanas kritēriji pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu
Pielikumi Nolikums šeit… 
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts, lēmums šeit…

Saistītie raksti

Back to top button