Novads

Plāno aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu novada teritorijā

Lai novērstu riskus videi, tai skaitā bioloģiskai daudzveidībai, cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī ņemot vērā vietējās zemkopības tradīcijas, Cēsu novada pašvaldība plāno turpmākos desmit gadus aizliegt visā Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. Ģenētiski modificēti organismi (ĢMO) ir organismi, kuru ģenētisko materiālu mākslīgi modificē, piešķirot tam jaunas īpašības (piemēram, lai palielinātu auga izturību pret slimībām, kukaiņiem vai sausumu, uzlabotu pārtikas kvalitāti, palielinātu kultūrauga ražīgumu). Novada iedzīvotāji aicināti iesniegt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizliegumu līdz 19.05.2022., ienesot tos klātienē vai elektroniski nosūtot: 

  • Cēsu novada pašvaldībā, Raunas iela 4, Cēsis. E-pasts: dome@cesunovads.lv 
  • Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pagasts. E-pasts: amata@cesunovads.lv 
  • Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga. E-pasts: jaunpiebalga@cesunovdas.lv  
  • Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatne. E-pasts: ligatne@cesunovads.lv  
  • Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts. E-pasts: pargauja@cesunovads.lv    
  • Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi. E-pasts: priekuli@cesunovads.lv 
  • Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga. E-pasts: vecpiebalga@cesunovads.lv

Dokumenti

Saistītie raksti

Back to top button