IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera

 
Publikācijas datums
29.novembris 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2013/11 EZF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera
CVP kods
45242000-5
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 10.decembrim plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit …

Saistītie raksti

Back to top button