KultūraNovads

SAIEŠANA SLĀTAVIEŠU GARĀ – 2018

Vecpiebalga atver durvis. 25. - 29. jūlijs
Nāc un izbaudi!

Trešdien, 25.jūlijā
Svētku atklāšana Kaives muižas parkā.
Plkst. 21.00 Juris Hiršs ar liriski- muzikālu programmu ’’Mīlestība un Latvija’’ .
Brīvdabas kino vakars – Alda Slišāna filma par Vecpiebalgas novadu.

Ceturtdien, 26.jūlijā
Satikšanās ar senatni Dzērbenē
Plkst.15.00 zem ozola aiz Dzērbenes pils folkloras kopa ‘’Skandi’’. Seno amatu darbnīcas visām paaudzēm, kā arī izzinošas aktivitātes kopā ar vēstures un piedzīvojumu organizāciju “Araisis”.
Romantisks vakars Taurenē
Plkst.19.00 Taurenes muižas pagrabos ziedu un gleznu izstāde. Vīna degustācija.
Plkst.21.00 Taurenes kultūras namā Koncerts. Akustisko ģitāru trio: Aivars Hermanis ,Kaspars Zemītis, Mārcis Auziņš.
Biļetes cena – 5 eiro (biļetes iepriekšpārdošanā pagastu pārvalžu kasēs).

Piektdien, 27.jūlijā
Retro auto- moto brauciens no Vecpiebalgas kultūras nama uz Alauksta estrādi.
No plkst. 18.00 dalībnieku reģistrācija pie kultūras nama.
Plkst.19.00 brauciena atklāšana un modes skate. Brauciena maršruts: Vecpiebalgas KN – P30 – Brežģis – Greiveri – muzejs “Vēveri” – Alauksta estrāde.
Plkst.21.00 Alauksta estrādē Tautas balle. Grupa ‘’Apvedceļš’’, DJ Toms Grēviņš.

Sestdien, 28.jūlijā
Festivāls ‘’Latvijas Goda Aplis’’ – Vecpiebalgā.
No plkst.10.00 līdz plkst. 15.00 Amatnieku tirgus un kultūras programma Vecpiebalgas birzītē – amatnieku godināšana, adīšanas sacensības, amatniecības darbnīcas atklāšana, Ērgļu pūtēju orķestra un novada amatierkolektīvu priekšnesumi. Plkst. 13.00 Adīšanas sacensību noslēgums – meistaru sumināšana.Taurenes amatierteātra “Radi” izrāde “Barona Bundula atgriešanās”.

Ģimenes diena “Krāsainais maršs” Vecpiebalgas bērnudārza teritorijā – sportiskas un radošas aktivitātes ar jautru putu ballīti noslēgumā.
Ģimeņu pulcēšanās un gājiens no Vecpiebalgas birzītes plkst.11.30

Plkst.20.00 Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē. Grupas ‘’Autobuss debesīs’’ un viesu – dziedātājas Aleksandras Špicbergas un instrumentālās grupas koncerts.
Zaļumballe. Grupa ‘’Liepavots’’.
Biļetes cena – 7,00 eiro

Svētdien, 29.jūlijā
Svētku izskaņa Vecpiebalgas baznīcā.
Plkst.10.00 Dievkalpojums.
Plkst.12.00 Ievas Kerēvicas un instrumentālās grupas koncerts.
Ieejas maksa – ziedojumi baznīcas torņa atjaunošanai.

Rīkotāji/Informācija
Vecpiebalgas novada pašvaldība www.vecpiebalga.lv, Facebook -Vecpiebalgas novads
Inešos Sarmīte Beķere- T.22022895 E. sarmite.bekere@vecpiebalga.lv
Dzērbenē Daina Šmite – T.29408315 E. daina.smite@vecpiebalga.lv
Kaivē Agnese Caunīte-Bērziņa- T.26309040 E. agnese.caunite@vecpiebalga.lv
Taurenē Ginta Babre- T.22032942 E. ginta.babre@vecpiebalga.lv
Vecpiebalgā Zigrīda Ruicēna- T.26493591 E. zigrida.ruicena@vecpiebalga.lv
Aicinām tirgotājus savlaicīgi pieteikties amatnieku tirgum Vecpiebalgā! Tālrunis: Dagnija Kupče 26054322

Saistītie raksti

Close