Konkursi

SAKOPTĀKĀ SĒTA

Konkursa mērķi:
– Noskaidrot sakoptākās sētas (privātmājas), lauku viensētas ar saimniecību, viesu mājas, iestādes un uzņēmumus, krāšņākos balkonus Vecpiebalgas novadā;
– Ieinteresēt un iesaistīt novada iedzīvotājus labiekārtot un sakopt sev piederošos īpašumus;
– Veicināt iedzīvotājus pievērsties videi draudzīga īpašuma apsaimniekošanā;
– Popularizēt sakoptākos īpašumus novadā un ārpus tā.

Konkursā aicinām piedalīties ikvienu, kurš novada teritorijā ir izveidojis skaisti sakoptu vidi dzīves vai darba vietā, lauku sētā, vasaras mājā, daudzdzīvokļu pagalmā vai uzņēmuma teritorijā.
Sakopto teritoriju, balkonu vai terasi var pieteikt māju apsaimniekotāji, īpašnieki, kā arī radi, paziņas un kaimiņi, ja īpašuma apsaimniekotājs vai īpašnieks tam ir piekritis.

Konkursa nominācijas:
– Sakoptākā sēta (privātmāja);
– Sakoptākā saimniecība;
– Krāšņākais balkons;
– Sakoptākā viesu māja;
– Sakoptākais uzņēmums.

Konkurss norisinās no 15.jūlija līdz 1.septembrim. Pieteikumi iesniedzami no 17.jūnija līdz 15.jūlijam plkst.16.00 (ar norādi “Konkursam “SAKOPTĀKĀ SĒTA”) Vecpiebalgas novada pašvaldības administratoram Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv, vai iesniedzot pagasta pārvalžu vadītājiem novada pagastos.
Galvenā balva uzvarētājiem- vienas dienas ekskursija pa Latviju. Būs arī speciālbalvas.

Saistītie raksti

Back to top button