Izglītība

SPOŽĀKO ZVAIGŽŅU STUNDA ,,PIEKTĀ DIMENSIJA”

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu mācību olimpiāžu uzvarētāju un pedagogu godināšanas pasākumā ,,Piektā dimensija” šonedēļ satikās teju 200 zinošāko un mācību priekšmetu olimpiādēs veiksmīgi startējušo skolēnu no 1. līdz pat 12. klasei, lai kopā ar novadu vadītājiem, skolu direktoriem un saviem skolotājiem svinētu uzvaru gan sākumskolas, gan latviešu valodas, gan angļu un krievu valodas, gan matemātikas, fizikas, mājturības, gan lietišķās informātikas, ģeogrāfijas, ekonomikas un citās olimpiādēs, kas noritējušas visa šī mācību gada garumā.

Vecpiebalgas novads lepojas ar 26 godalgoto vietu ieguvējiem un vēl daudziem atzinību saņēmušiem skolēniem un viņu pedagogiem.

Olimpiāžu uzvarētāji šogad dāvanās saņēma Latvijas Bankas piemiņas monētas, kā arī uzklausīja daudz labu vārdu un novēlējumu. Novadu vadītāji apliecināja cieņu un uzticēšanos, sveicot gan skolēnus, gan skolotājus, novēlot bērniem būt kompetentiem un prast skolā gūtās zināšanas izmantot reālajā dzīvē. Pasākumu organizēja Amatas novada apvienotā izglītības pārvalde kopā ar septiņu sadraudzības novadu pašvaldībām. Pasākumam šogad bija dots nosaukums ,,Piektā dimensija”,  aktualizējot skolēnu globālo kompetenču pilnveides nepieciešamību. Jo šobrīd saprotams tikai viens – lai gan dažādu valstu jaunieši klausās līdzīgu mūziku, izvēlas līdzīga stila apģērbu, lasa tos pašus blogus, spēlē tās pašas spēlītes un seko vieniem un tiem pašiem sporta notikumiem, īsta izpratne šajā savstarpēji saistītajā un ātrajā pasaulē skolēniem nerodas pati no sevis. Tieši tāpēc pasaulspratība vai globālā kompetence ir tikpat svarīga kā matemātika, dabaszinības vai kāda cita mācība, ja ne vēl svarīgāka.

“Un kas zina, varbūt nākamgad mums būs jauna disciplīna mācību olimpiādēs Pasaulspratība,” atzina  Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede. Pasākumā tika organizēts neliels konkurss pasaulspratībā visu septiņu novadu komandām. Konkursā ar lielu azartu iesaistījās arī pašvaldību vadītāji un viņu vietnieki. Tas bija tik aizraujoši un, jāatzīst, arī gana jautri. Pēc skaņas bija jāatpazīst, kas notiek ,,aizkadrā”. Izrādījās, ka tas nemaz nav tik viegli izdarāms.Liels prieks par tiem skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas ne tikai starpnovadu, bet arī Vidzemes reģiona un valsts mēroga mācību olimpiādēs, kā arī tiem, kuri nopelnījuši vairākas godalgas. Mēs patiesi lepojamies ar visiem Jums. Pateicība arī vecākiem un skolotājiem par atbalstu, uzticēšanos un ieguldīto darbu, jo ikviens talants tikai kopā ar nopietnu darbu nes panākumus.

Saistītie raksti

Back to top button