KultūraNovads

SVĒTKU IZSKAŅAS PASĀKUMI INEŠOS UN VECPIEBALGĀ

Jautrais bērnu rīts un sporta aktivitātes Inešos un Vecpiebalgā, Mazās Kalniņa dienas un zaļumballe Inešu estrādē, dievkalpojums un Marijas Naumovas koncerts Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā.
Nāc, piedalies, piedzīvo, iemīlies Vecpiebalgā!

Saistītie raksti

Back to top button

Close