IEPIRKUMI 2012. GADS

 • Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” otrā kārta

  Publikācijas datums
  21.decembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv

  Identifikācijas numurs

  VNP-2012/30 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā” otrā kārta
  CVP kods
  71320000-7
  Iesniegšanas laiks līdz 2013.gada 07.janvārim plkst. 17.00
  Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais
  Pielikumi Nolikums un specifikācija šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Vieglās automašīnas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām

  Publikācijas datums
  28.novembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums, pirkums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969 e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/29
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Vieglās automašīnas iegāde Vecpiebalgas novada pašvaldības vajadzībām
  CVP kods
  34115300-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.decembrim plkst. 10.40
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija

  Publikācijas datums
  27.novembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/28 EZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija”
  CVP kods
  45200000-9
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.decembrim plkst. 11.20
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit … , papildus informācija šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Papildus būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā

  Publikācijas datums
  27.novembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Anna Caunīte tālr. 29471507, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/26 ERAF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Papildus būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā””
  CVP kods
  45231300-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.decembrim plkst. 11.40
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit … , precizēts nolikums 1.8.1 un 7.2 punktos šeit … , apjomi  šeit … (.xls)
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Publiskās peldvietas ierīkošana pie Alauksta ezera

  Publikācijas datums
  27.novembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/27 EZF
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Publiskās peldvietas ierīkošana pie Alauksta ezera”
  CVP kods
  45143000-5
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.decembrim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām

  Publikācijas datums
  07.novembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963,
  Vecpiebalgas katlumāja – Aivars Avens tālr. 29153574
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/25
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām”
  CVP kods
  77211000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 20.novembrim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1m3 malkas šķeldošanu
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts .
 • Sabiedriskā centra izveide, rekonstruējot internāta ēku otrā kārta

  Publikācijas datums
  02.oktobris 2012.g.
  Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
  Iepirkuma veids
  Būvdarbi
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Hugo Duksis tālr. 29451641, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/24 ELFLA
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Sabiedriskā centra izveide, rekonstruējot internāta ēku otrā kārta”
  CVP kods
  45453000-7
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 15.oktobrim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit … , specifikācija  šeit … (.xls), finansu piedāvājums šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām

  Publikācijas datums
  15.augusts 2012.g.
  Iepirkuma metode Atklāts konkurss
  Iepirkuma veids
  Piegāde
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Viesturis Burjots tālr. 20238995,
  e-pasts viesturis.burjots@vecpiebalga.lv
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/22
  Paredzamā iepirkuma priekšmets “Kokskaidu granulu piegāde Inešu ciemata katlumājām”
  CVP kods
  03413000-8
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 17.septembrim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
  Pielikumi Nolikums šeit
  Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit
 • Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām

  Publikācijas datums
  03.septembris 2012.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963,
  Vecpiebalgas katlumāja – Aivars Avens tālr. 29153574
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/23
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām
  CVP kods
  77211000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 14.septembrim plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1m3 malkas šķeldošanu
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Iepirkums pārtraukts, lēmums šeit
 • Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām

   
  Publikācijas datums
  06.jūlijs 2012.g.
  Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
  Iepirkuma veids
  Pakalpojums
  Pasūtītājs
  Vecpiebalgas novada pašvaldība
  Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
  Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
  Kontaktpersona Taurenes katlumāja – Guntis Eglītis tālr. 20232963,
  Vecpiebalgas katlumāja – Aivars Avens tālr. 29153574
  Identifikācijas numurs
  VNP-2012/21
  Paredzamā iepirkuma priekšmets Malkas šķeldošanas pakalpojumi Vecpiebalgas novadapašvaldības katlumājām”
  CVP kods
  77211000-2
  Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 17.augustam plkst. 11.00
  Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena par 1m3 malkas šķeldošanu
  Pielikumi Nolikums  šeit
  Iepirkuma rezultāts Iepirkums pārtraukts, lēmums šeit
Back to top button