KultūraNovads

Tiek veidota vienota Cēsu novada kultūras pārvaldība

Lai nodrošinātu vienotu kultūras pārvaldību, veicinātu kultūras pieejamību novada iedzīvotājiem un Cēsu novada pašvaldībā kopumā, Cēsu novada dome š.g. 24.marta domes sēdē apstiprināja lēmumu par reorganizāciju un vienotas kultūras pārvaldības izveidi.

Balstoties uz darba grupas veikto potenciālo pārvaldības modeļu analīzi un secinājumiem, Cēsu novada dome atbalstīja darba grupas izstrādāto vienoto Cēsu novada kultūras pārvaldības modeli un pieņēma lēmumu izveidot pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”.

“Vienotam novadam, kur mēs strādājam pie vienotas kultūras politikas, piestāv vienota kultūras pārvaldība. Es ļoti ceru, ka šāds modelis veicinās vietējo identitāšu saglabāšanu un arī izcelšanu, kā arī sadarbību starp novada dažādiem kultūras un saieta namiem. Tāpat šim modelim ir jārisina ārējā finansējuma piesaistes jautājums kultūrai un sadarbība ar nacionālām kultūras institūcijām,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, darba grupas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.

Atis Egliņš-Eglītis uzsver, “Mērķis ir radīt tādu sadarbības modeli novadā, lai mēs varētu runāt par mazāku vai lielāku kultūras notikumu ikvienā novada vietā – vai tas ir mazs ciems, vai – Cēsu pilsēta. Kultūra bieži tiek salīdzināta ar gaismas nesēju, tādēļ ceru, ka tuvākajos gados Cēsu novadā iemirdzēsies daudzi kultūras notikumi.”

Vienotam kultūras pārvaldības modelim ir vairākas priekšrocības – kapacitātes palielināšana ārējā finansējuma ieviešanai, kopējas finanšu programmas ieviešana, kā arī iespēja attīstīt specifiskas un konkurētspējīgas kompetences, piemēram, arheoloģijā.

Šāda pārvaldības modeļa izveide nodrošinās vienotu – kultūrpolitiku, aktivitāšu un resursu plānošanu, mārketingu un publicitāti, kā arī vienotu atbalsta sistēmu kultūras iestādēm.

Joprojām notiek darbs pie Cēsu novada kultūrpolitikas izstrādes ar stratēģiskajiem mērķiem. Kultūrpolitikas izstrāde un stratēģisko mērķu noteikšana, veicinās ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību Cēsu novadā, nodrošinot kultūras daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Paredzēts, ka iestāde “Kultūras pārvalde” sāks darbu šī gada 1.septembrī.

Saistītie raksti

Back to top button