NovadsPašvaldības jaunumi

TIKS PASNIEGTI NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI VALSTS SVĒTKOS

Pavisam drīz pie dzīvojamajām mājām un uzņēmumiem atkal plī­vos valsts karogi – tuvojas Latvijas 100. dzimšanas diena. Kā ierasts, arī šī gada svinīgajā sarīkojumā Vecpiebalgā novērtēsim novada izaugsmi, leposimies ar panākumiem un sveiksim savus līdzcilvēkus, kuri mūsu novada vārdu iznesuši aiz tā robežām un kuru devums ārpus ierastā ikdienas darba ir palīdzē­jis novadam attīstīties, kļūt stip­rākam un varenākam. 2018. gada 25. oktobra sēdē tika apstiprināti kandidāti apbalvojumu saņemšanai. Šajā gadā Vecpiebalgas novada domes apbalvojums tiks pasniegts nominācijā:

“Vecpiebalgas novada lepnums” – LINDA TUNTE

„Gada jaunietis”:
Elizabete Kate Antone
Loreta Ločmele

„Gada balva sportā”:
Rinalds Jānis Kārkliņš
Jolanta Krastiņa
Arnis Tunte

„Gada balva kultūrā”:
Antra Grinberga
Aivars Ošiņš
Mārīte Šķēle

„Gada balva uzņēmējdarbībā”:
SIA “Liepas M”
IK “Pasakainas lietas”
Kristaps Zārdiņš

„No sirds uz sirdi”:
Andis Dzenis
Daiga Lāpsele
Andris Stupelis

„Gada skolotājs”:
Vizbulīte Kalniņa
Lilita Ozoliņa

Svētku pasākumā godināsim arī konkursa “Sakoptākā sēta” dalībniekus – Inešu pagasta „Vectīrumnieku”, “Kalna Grinēnu” un “Vaišļu”, Taurenes pagasta “Ceriņu” un SIA “RKB Brīvības”, Dzērbenes pagasta “Bebru”, “Mieriņu” un “Ciedru”, Vecpiebalgas pagasta Smeiļu ielas 25. dzīvokļa saimniekus un Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvu.

SVEICAM!

 Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgajā sarīkojumā 2018. gada 16. novembrī Vecpiebalgas kultūras namā.

Saistītie raksti

Close